Rusza długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja

W dniu 16.10.2020r. w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie została zawarta umowa na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 05 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrkowskiej i Zdzieszulickiej w Bełchatowie”. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „SANEL” Zaniewicz Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 18, 97-400 Bełchatów.

Wartość umowy wynosi 2 653 110,00 zł brutto.

Zadanie swoim zakresem obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 1,27 km oraz kanalizacji tłocznej o łącznej długości ok. 0,38 km wraz z dwoma przepompowniami ścieków.

Mieszkańcy ulic: Piotrkowskiej i Zdzieszulickiej ubiegali się o jak najszybsze wykonanie kanalizacji sanitarnej, a Spółka „WOD. – KAN.” wyszła naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Udało się uzyskać zgodę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na włączenie planowanego zadania w zakres realizowanego Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Cieszę się, że udało nam się pozyskać finanse oraz uzyskać wszelkie zgody na budowę tak długo wyczekiwanej przez mieszkańców kanalizacji sanitarnej. Tym bardziej, że mieszkańcy ulic Piotrkowskiej i Zdzieszulickiej byli niezwykle zdeterminowani i bardzo zabiegali o jej realizację – mówi Piotr Pierzchała, Prezes „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest na koniec czerwca 2021 roku.

informacja

Komunikat

Informujemy, że w piątek, 14 sierpnia 2020r., Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. będzie zamknięty. W razie nagłych wypadków, prosimy o kontakt pod całodobowym nr tel. 994.

Budowa Zamkniętych Komór Fermentacyjnych zakończona! Pora na rozruch technologiczny

      W maju br. zakończyły się roboty budowlane związane z realizacją Kontraktu 01 pn.: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

      W dniu 29.05.2020r. nastąpił protokolarny odbiór końcowy robót budowlanych, wykonanych w ramach umowy zawartej pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji  „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie a Wykonawcą - firmą Instal Kraków S.A. W tym etapie zostały wykonane prace wykończeniowe, roboty elektryczne i część prac programistycznych, a także drogi dojazdowe, opaski, zieleń.

     - Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych to długo wyczekiwana inwestycja - jedna z najważniejszych zrealizowanych w ostatnich latach - niezwykle istotna dla mieszkańców naszego Miasta. Przedsięwzięcie ma za zadanie zmniejszyć oddziaływanie odorowe oczyszczalni ścieków, co niewątpliwie wpłynie na poprawę jakości powietrza  w naszym otoczeniu – podkreśliła Prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska.

     - Dwa obecnie funkcjonujące Otwarte Baseny Fermentacyjne zostaną wyłączone z eksploatacji a przestarzały proces fermentacji psychrofilowej zostanie zastąpiony procesem fermentacji mezofilowej w dwóch Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych, co pozwoli ograniczyć emisję związków złowonnych do atmosfery. Dzięki wybudowaniu instalacji będziemy mogli ujmować powstający biogaz i zużywać go do produkcji skojarzonej energii cieplnej i elektrycznej w celu wykorzystania jej na potrzeby własne oczyszczalni. Pomimo nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej przyszło nam prowadzić inwestycję, związanej  z trwającą pandemią koronawirusa, udało nam się zrealizować zamierzone cele – powiedział Piotr Pierzchała – Prezes Zarządu „WOD.-KAN.” Sp. z o. o. w Bełchatowie.

      Następnym krokiem będzie uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów, po czym będzie można przystąpić do rozruchu technologicznego. Jednocześnie prowadzone będą prace programistyczne, aby zapewnić optymalne nastawy wszystkich urządzeń technologicznych.

      Zgodnie z zapisami umowy zawartej z Wykonawcą inwestycja zakończy się w styczniu 2021r.

      Kontrakt 01 jest realizowany w ramach Projektu pn.: „Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”, a jego wartość wynosi 18 869 354,42 złotych netto.

informacja

Komunikat w sprawie zmiany sposobu dokonywania odczytów wodomierzy

Komunikat w sprawie zmiany sposobu dokonywania odczytów wodomierzy

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, iż od dnia 16.03.2020 r. do odwołania zostaje wstrzymany bezpośredni odczyt wodomierzy przez inkasentów oraz pobieranie przez nich opłat za zużytą wodę i odprowadzane ścieki.

Odczyty wskazań wodomierzy można podać zgodnie z harmonogramem:

Dariusz Szefler (+48 691-941-548):
04.05.2020 r. – ul. Wojska Polskiego (Bełchatów), Groszkowskiego
05.05.2020 r. – ul. Nehrebeckiego, ul. Szpotańskiego, ul. Fryzego, ul. Morawskiego
06.05.2020 r. – ul. Szpora, ul. Kolejowa, ul. Pożaryskiego
07.05.2020 r. – ul. Okrzei, ul. Tęczowa, ul. Polarna, ul. Milenijna
08.05.2020 r. – ul. Jasna, ul. Promienna,
11.05.2020 r. – ul. Solna, ul. Diamentowa, ul. Szmaragdowa, ul. Perłowa
12.05.2020 r. – ul. Brylantowa, ul. Topazowa, ul. Granitowa, ul. Agatowa
13.05.2020 r. – ul. Złota, ul. Rubinowa, ul. Krzemowa, ul. Daleka, ul. Dolomitowa
14.05.2020 r. – ul. Wojska Polskiego (Grocholice), ul. Kraszewskiego, ul. Chełmońskiego
15.05.2020 r. – ul. Rynek Grocholski, ul. Tylna, ul. Cicha, ul. Mostowa, ul. Szkolna

Sebastian Bąkowicz (+48 691-941-546):
04.05.2020 r. – ul. Kątna, ul. Mokra
05.05.2020 r. – ul. Wyspiańskiego, ul. Przejazd
06.05.2020 r. – ul. Piaskowa, ul. Podgórze,
07.05.2020 r. – ul. Leśna, ul. Moniuszki, ul. Kossaka, ul. Klonowa
08.05.2020 r. – ul. Czapliniecka, ul. Niecała
11.05.2020 r. – ul. Czapliniecka
12.05.2020 r. – ul. Mielczarskiego, ul. Łąkowa
13.05.2020 r. – ul. Kościuszki, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Boczna, ul. Nadrzeczna
14.05.2020 r. – Pl. Narutowicza, ul. Lecha i Marii Kaczyńskich, ul. Bawełniana, ul. Fabryczna
15.05.2020 r. – ul. Cegielniana, ul. Chabrowa

za pośrednictwem:
1) drogi telefonicznej – bezpośrednio inkasentowi pod wskazany powyżej numer telefonu lub do Biura Obsługi Klienta pod numer telefonu 44 634-90-92 lub 44 634-90-93 lub 44 634-90-94
2) drogi elektronicznej – do Biura Obsługi Klienta pod adres e-mailowy bok@wodkan-belchatow.pl
3) Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-WODA

Faktury wystawiane przez inkasenta będą przez niego dostarczane do skrzynek pocztowych, zaś faktury wystawiane przez Biuro Obsługi Klienta – drogą pocztową.

W przypadku braku informacji o odczytach we wskazanym terminie rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie średniego zużycia wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

informacja

Komunikat w sprawie zmiany sposobu dokonywania odczytów wodomierzy

Komunikat w sprawie zmiany sposobu dokonywania odczytów wodomierzy

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, iż od dnia 16.03.2020 r. do odwołania zostaje wstrzymany bezpośredni odczyt wodomierzy przez inkasentów oraz pobieranie przez nich opłat za zużytą wodę i odprowadzane ścieki.

Odczyty wskazań wodomierzy można podać zgodnie z harmonogramem:

Dariusz Szefler (+48 691-941-548):
14.04.2020 r. – ul. Chełmińska, ul. Małopolska, ul. Kujawska, ul. Podlaska
15.04.2020 r. – ul. Olsztyńska, ul. Kaliska, ul. Łódzka
16.04.2020 r. – ul. Wielkopolska, ul. Sieradzka, ul. Łowicka
17.04.2020 r. – ul. Mazowiecka
20.04.2020 r. – ul. Warszawska
21.04.2020 r. – ul. Pomorska, ul. Łęczycka, ul. Pojezierska
22.04.2020 r. – ul. Żuławska, ul. Warmińska
23.04.2020 r. – ul. Mazurska, ul. Kaszubska
24.04.2020 r. – ul. Budryka, ul. Kredowa
27.04.2020 r. – ul. Opalowa, ul. Uskok
28.04.2020 r. – ul. Szafirowa, ul. Kiepury, ul. Św. Kingi, ul. Platynowa
29.04.2020 r. – ul. Srebrna, ul. Bursztynowa, ul. Miedziana

Sebastian Bąkowicz (+48 691-941-546):
14.04.2020 r. – ul. Wschodnia, ul. Targowa
15.04.2020 r. – ul. Zielona, ul. Północna
16.04.2020 r. – ul. Polna, ul. Wodna
17.04.2020 r. – ul. Dolna, ul. Nowa, ul. Żabia
20.04.2020 r. – ul. Słoneczna
21.04.2020 r. – ul. Siewna, ul. Pusta, ul. Popiełuszki, ul. Żniwna, ul. Pogodna
22.04.2020 r. – ul. Żytnia, ul. Zbożowa, ul. Lniana, ul. Rolna
23.04.2020 r. – ul. Pszeniczna, ul. Stalowa
24.04.2020 r. – ul. Pabianicka
27.04.2020 r. – ul. Pabianicka
28.04.2020 r. – ul. Lipowa, ul. Grażyny, ul. Kukuczki, ul. Graniczna, ul. Pod Ługami, ul. Transportowa, ul. Malinowskiego
29.04.2020 r. – ul. Lipowa, ul. Grażyny, ul. Kukuczki, ul. Graniczna, ul. Pod Ługami, ul. Transportowa, ul. Malinowskiego
30.04.2020 r. – ul. Lipowa, ul. Grażyny, ul. Kukuczki, ul. Graniczna, ul. Pod Ługami, ul. Transportowa, ul. Malinowskiego

za pośrednictwem:
1) drogi telefonicznej – bezpośrednio inkasentowi pod wskazany powyżej numer telefonu lub do Biura Obsługi Klienta pod numer telefonu 44 634-90-92 lub 44 634-90-93 lub 44 634-90-94
2) drogi elektronicznej – do Biura Obsługi Klienta pod adres e-mailowy bok@wodkan-belchatow.pl
3) Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-WODA

Faktury wystawiane przez inkasenta będą przez niego dostarczane do skrzynek pocztowych, zaś faktury wystawiane przez Biuro Obsługi Klienta – drogą pocztową.

W przypadku braku informacji o odczytach we wskazanym terminie rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie średniego zużycia wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

informacja

Komunikat w sprawie zmiany sposobu dokonywania odczytów wodomierzy

Komunikat w sprawie zmiany sposobu dokonywania odczytów wodomierzy

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Zakład Wodociągów i Kanalizacji
„WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, iż od dnia 16.03.2020 r. do odwołania zostaje wstrzymany bezpośredni odczyt wodomierzy przez inkasentów oraz pobieranie przez nich opłat za zużytą wodę i odprowadzane ścieki.

Odczyty wskazań wodomierzy można podać zgodnie z harmonogramem:

Dariusz Szefler (+48 691-941-548):
01.04.2020 r. – ul. Pod Górami, ul. Zalesie, ul. Zamoście (Bełchatów)
02.04.2020 r. – ul. Brzechwy, ul. Spacerowa, ul. Staffa, ul. Leśmiana
03.04.2020 r. – ul. Baczyńskiego, ul. Wesoła, ul. Asnyka, ul. Liliowa, Ludwikowska
06.04.2020 r. – ul. Gołasia, ul. Deyny, ul. Wagnera, ul. Czecha, ul. Różana, ul. Ludwikowska
07.04.2020 r. – ul. Zawilcowa, ul. Konwaliowa, ul. Kletnia, ul. Kaczeńcowa
08.04.2020 r. – ul. Halupczoka, ul. Graniczna, ul. Sidły, ul. Stamma, ul. Łasaka, ul. Braci Śniadeckich
09.04.2020 r. – ul. Marusarzówny, ul. Sercańska, ul. Wyszyńskiego, ul. Edwardów
10.04.2020 r. – ul. Norwida, ul. Prusa, ul. Tuwima, ul. Gombrowicza

Sebastian Bąkowicz (+48 691-941-546):
01.04.2020 r. – ul. Wrzosowa, ul. Grabowa
02.04.2020 r. – ul. Grabowa, Domiechowice
03.04.2020 r. – ul. Łączna, ul. Myśliwska
06.04.2020 r. – ul. Ustronie, ul. Zakątek, ul. Zacisze
07.04.2020 r. – ul. Spokojna, ul. Miodowa, ul. Łagodna
08.04.2020 r. – al. Włókniarzy, ul. Sienkiewicza
09.04.2020 r. – ul. Podmiejska, ul. Krótka, ul. Piłsudskiego
10.04.2020 r. – ul. Piłsudskiego

za pośrednictwem:
1) drogi telefonicznej – bezpośrednio inkasentowi pod wskazany powyżej numer telefonu lub do Biura Obsługi Klienta pod numer telefonu 44 634-90-92 lub 44 634-90-93 lub 44 634-90-94
2) drogi elektronicznej – do Biura Obsługi Klienta pod adres e-mailowy
bok@wodkan-belchatow.pl
3) Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-WODA

Faktury wystawiane przez inkasenta będą przez niego dostarczane do skrzynek pocztowych, zaś faktury wystawiane przez Biuro Obsługi Klienta – drogą pocztową.

W przypadku braku informacji o odczytach we wskazanym terminie rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie średniego zużycia wody, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.