informacja

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Operator Urządzeń Stacji Uzdatniania Wody – Kierowca

         Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 poszukuje osoby na stanowisko: Operator Urządzeń Stacji Uzdatniania Wody - Kierowca.

 

Wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie min. średnie zawodowe,
 • prawo jazdy kat. B,
 • obsługa komputera,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:  

 

 • umiejętność współpracy z zespołem,
 • dobra organizacja pracy,
 • sumienność i obowiązkowość przy realizacji powierzonych zadań,
 • mile widziane: prawo jazdy kat. T, doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

 

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 

 • nadzór, obsługa urządzeń i instalacji technologicznej ujęcia wody.

 

Informacje o warunkach pracy:

 

 • praca w systemie zmianowym,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 • CV w tym nr telefonu i adres poczty elektronicznej,
 • list motywacyjny,
 • zgoda na przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 1).

 

Warunki naboru, termin i miejsce składania dokumentów:

 

 • dokumenty aplikacyjne prosimy składać wyłącznie w wersji papierowej

w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór kandydatów na stanowisko Operator Urządzeń Stacji Uzdatniania Wody - Kierowca” w siedzibie Spółki, tj. Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, Kancelaria pokój nr 100 do 22.01.2021r. do godz. 900.

 

Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie ustalonym bezpośrednio
z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
„WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”.

informacja

Dzień Wolny

Informujemy, że w czwartek, 24 grudnia 2020r., Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. będzie zamknięty. W razie nagłych wypadków, prosimy o kontakt pod całodobowym nr tel. 994.

Rusza długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja

W dniu 16.10.2020r. w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie została zawarta umowa na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 05 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrkowskiej i Zdzieszulickiej w Bełchatowie”. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „SANEL” Zaniewicz Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 18, 97-400 Bełchatów.

Wartość umowy wynosi 2 653 110,00 zł brutto.

Zadanie swoim zakresem obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 1,27 km oraz kanalizacji tłocznej o łącznej długości ok. 0,38 km wraz z dwoma przepompowniami ścieków.

Mieszkańcy ulic: Piotrkowskiej i Zdzieszulickiej ubiegali się o jak najszybsze wykonanie kanalizacji sanitarnej, a Spółka „WOD. – KAN.” wyszła naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Udało się uzyskać zgodę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na włączenie planowanego zadania w zakres realizowanego Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Cieszę się, że udało nam się pozyskać finanse oraz uzyskać wszelkie zgody na budowę tak długo wyczekiwanej przez mieszkańców kanalizacji sanitarnej. Tym bardziej, że mieszkańcy ulic Piotrkowskiej i Zdzieszulickiej byli niezwykle zdeterminowani i bardzo zabiegali o jej realizację – mówi Piotr Pierzchała, Prezes „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest na koniec czerwca 2021 roku.

informacja

Komunikat

Informujemy, że w piątek, 14 sierpnia 2020r., Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. będzie zamknięty. W razie nagłych wypadków, prosimy o kontakt pod całodobowym nr tel. 994.

Budowa Zamkniętych Komór Fermentacyjnych zakończona! Pora na rozruch technologiczny

      W maju br. zakończyły się roboty budowlane związane z realizacją Kontraktu 01 pn.: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

      W dniu 29.05.2020r. nastąpił protokolarny odbiór końcowy robót budowlanych, wykonanych w ramach umowy zawartej pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji  „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie a Wykonawcą - firmą Instal Kraków S.A. W tym etapie zostały wykonane prace wykończeniowe, roboty elektryczne i część prac programistycznych, a także drogi dojazdowe, opaski, zieleń.

     - Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych to długo wyczekiwana inwestycja - jedna z najważniejszych zrealizowanych w ostatnich latach - niezwykle istotna dla mieszkańców naszego Miasta. Przedsięwzięcie ma za zadanie zmniejszyć oddziaływanie odorowe oczyszczalni ścieków, co niewątpliwie wpłynie na poprawę jakości powietrza  w naszym otoczeniu – podkreśliła Prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska.

     - Dwa obecnie funkcjonujące Otwarte Baseny Fermentacyjne zostaną wyłączone z eksploatacji a przestarzały proces fermentacji psychrofilowej zostanie zastąpiony procesem fermentacji mezofilowej w dwóch Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych, co pozwoli ograniczyć emisję związków złowonnych do atmosfery. Dzięki wybudowaniu instalacji będziemy mogli ujmować powstający biogaz i zużywać go do produkcji skojarzonej energii cieplnej i elektrycznej w celu wykorzystania jej na potrzeby własne oczyszczalni. Pomimo nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej przyszło nam prowadzić inwestycję, związanej  z trwającą pandemią koronawirusa, udało nam się zrealizować zamierzone cele – powiedział Piotr Pierzchała – Prezes Zarządu „WOD.-KAN.” Sp. z o. o. w Bełchatowie.

      Następnym krokiem będzie uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów, po czym będzie można przystąpić do rozruchu technologicznego. Jednocześnie prowadzone będą prace programistyczne, aby zapewnić optymalne nastawy wszystkich urządzeń technologicznych.

      Zgodnie z zapisami umowy zawartej z Wykonawcą inwestycja zakończy się w styczniu 2021r.

      Kontrakt 01 jest realizowany w ramach Projektu pn.: „Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”, a jego wartość wynosi 18 869 354,42 złotych netto.

informacja

Komunikat w sprawie zmiany sposobu dokonywania odczytów wodomierzy

Komunikat w sprawie zmiany sposobu dokonywania odczytów wodomierzy

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, iż od dnia 16.03.2020 r. do odwołania zostaje wstrzymany bezpośredni odczyt wodomierzy przez inkasentów oraz pobieranie przez nich opłat za zużytą wodę i odprowadzane ścieki.

Odczyty wskazań wodomierzy można podać zgodnie z harmonogramem:

Dariusz Szefler (+48 691-941-548):
04.05.2020 r. – ul. Wojska Polskiego (Bełchatów), Groszkowskiego
05.05.2020 r. – ul. Nehrebeckiego, ul. Szpotańskiego, ul. Fryzego, ul. Morawskiego
06.05.2020 r. – ul. Szpora, ul. Kolejowa, ul. Pożaryskiego
07.05.2020 r. – ul. Okrzei, ul. Tęczowa, ul. Polarna, ul. Milenijna
08.05.2020 r. – ul. Jasna, ul. Promienna,
11.05.2020 r. – ul. Solna, ul. Diamentowa, ul. Szmaragdowa, ul. Perłowa
12.05.2020 r. – ul. Brylantowa, ul. Topazowa, ul. Granitowa, ul. Agatowa
13.05.2020 r. – ul. Złota, ul. Rubinowa, ul. Krzemowa, ul. Daleka, ul. Dolomitowa
14.05.2020 r. – ul. Wojska Polskiego (Grocholice), ul. Kraszewskiego, ul. Chełmońskiego
15.05.2020 r. – ul. Rynek Grocholski, ul. Tylna, ul. Cicha, ul. Mostowa, ul. Szkolna

Sebastian Bąkowicz (+48 691-941-546):
04.05.2020 r. – ul. Kątna, ul. Mokra
05.05.2020 r. – ul. Wyspiańskiego, ul. Przejazd
06.05.2020 r. – ul. Piaskowa, ul. Podgórze,
07.05.2020 r. – ul. Leśna, ul. Moniuszki, ul. Kossaka, ul. Klonowa
08.05.2020 r. – ul. Czapliniecka, ul. Niecała
11.05.2020 r. – ul. Czapliniecka
12.05.2020 r. – ul. Mielczarskiego, ul. Łąkowa
13.05.2020 r. – ul. Kościuszki, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Boczna, ul. Nadrzeczna
14.05.2020 r. – Pl. Narutowicza, ul. Lecha i Marii Kaczyńskich, ul. Bawełniana, ul. Fabryczna
15.05.2020 r. – ul. Cegielniana, ul. Chabrowa

za pośrednictwem:
1) drogi telefonicznej – bezpośrednio inkasentowi pod wskazany powyżej numer telefonu lub do Biura Obsługi Klienta pod numer telefonu 44 634-90-92 lub 44 634-90-93 lub 44 634-90-94
2) drogi elektronicznej – do Biura Obsługi Klienta pod adres e-mailowy bok@wodkan-belchatow.pl
3) Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-WODA

Faktury wystawiane przez inkasenta będą przez niego dostarczane do skrzynek pocztowych, zaś faktury wystawiane przez Biuro Obsługi Klienta – drogą pocztową.

W przypadku braku informacji o odczytach we wskazanym terminie rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie średniego zużycia wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.