Budowa Zamkniętych Komór Fermentacyjnych zakończona! Pora na rozruch technologiczny

      W maju br. zakończyły się roboty budowlane związane z realizacją Kontraktu 01 pn.: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

      W dniu 29.05.2020r. nastąpił protokolarny odbiór końcowy robót budowlanych, wykonanych w ramach umowy zawartej pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji  „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie a Wykonawcą - firmą Instal Kraków S.A. W tym etapie zostały wykonane prace wykończeniowe, roboty elektryczne i część prac programistycznych, a także drogi dojazdowe, opaski, zieleń.

     - Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych to długo wyczekiwana inwestycja - jedna z najważniejszych zrealizowanych w ostatnich latach - niezwykle istotna dla mieszkańców naszego Miasta. Przedsięwzięcie ma za zadanie zmniejszyć oddziaływanie odorowe oczyszczalni ścieków, co niewątpliwie wpłynie na poprawę jakości powietrza  w naszym otoczeniu – podkreśliła Prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska.

     - Dwa obecnie funkcjonujące Otwarte Baseny Fermentacyjne zostaną wyłączone z eksploatacji a przestarzały proces fermentacji psychrofilowej zostanie zastąpiony procesem fermentacji mezofilowej w dwóch Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych, co pozwoli ograniczyć emisję związków złowonnych do atmosfery. Dzięki wybudowaniu instalacji będziemy mogli ujmować powstający biogaz i zużywać go do produkcji skojarzonej energii cieplnej i elektrycznej w celu wykorzystania jej na potrzeby własne oczyszczalni. Pomimo nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej przyszło nam prowadzić inwestycję, związanej  z trwającą pandemią koronawirusa, udało nam się zrealizować zamierzone cele – powiedział Piotr Pierzchała – Prezes Zarządu „WOD.-KAN.” Sp. z o. o. w Bełchatowie.

      Następnym krokiem będzie uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów, po czym będzie można przystąpić do rozruchu technologicznego. Jednocześnie prowadzone będą prace programistyczne, aby zapewnić optymalne nastawy wszystkich urządzeń technologicznych.

      Zgodnie z zapisami umowy zawartej z Wykonawcą inwestycja zakończy się w styczniu 2021r.

      Kontrakt 01 jest realizowany w ramach Projektu pn.: „Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”, a jego wartość wynosi 18 869 354,42 złotych netto.

Komunikat w sprawie zmiany sposobu dokonywania odczytów wodomierzy

Komunikat w sprawie zmiany sposobu dokonywania odczytów wodomierzy

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, iż od dnia 16.03.2020 r. do odwołania zostaje wstrzymany bezpośredni odczyt wodomierzy przez inkasentów oraz pobieranie przez nich opłat za zużytą wodę i odprowadzane ścieki.

Odczyty wskazań wodomierzy można podać zgodnie z harmonogramem:

Dariusz Szefler (+48 691-941-548):
04.05.2020 r. – ul. Wojska Polskiego (Bełchatów), Groszkowskiego
05.05.2020 r. – ul. Nehrebeckiego, ul. Szpotańskiego, ul. Fryzego, ul. Morawskiego
06.05.2020 r. – ul. Szpora, ul. Kolejowa, ul. Pożaryskiego
07.05.2020 r. – ul. Okrzei, ul. Tęczowa, ul. Polarna, ul. Milenijna
08.05.2020 r. – ul. Jasna, ul. Promienna,
11.05.2020 r. – ul. Solna, ul. Diamentowa, ul. Szmaragdowa, ul. Perłowa
12.05.2020 r. – ul. Brylantowa, ul. Topazowa, ul. Granitowa, ul. Agatowa
13.05.2020 r. – ul. Złota, ul. Rubinowa, ul. Krzemowa, ul. Daleka, ul. Dolomitowa
14.05.2020 r. – ul. Wojska Polskiego (Grocholice), ul. Kraszewskiego, ul. Chełmońskiego
15.05.2020 r. – ul. Rynek Grocholski, ul. Tylna, ul. Cicha, ul. Mostowa, ul. Szkolna

Sebastian Bąkowicz (+48 691-941-546):
04.05.2020 r. – ul. Kątna, ul. Mokra
05.05.2020 r. – ul. Wyspiańskiego, ul. Przejazd
06.05.2020 r. – ul. Piaskowa, ul. Podgórze,
07.05.2020 r. – ul. Leśna, ul. Moniuszki, ul. Kossaka, ul. Klonowa
08.05.2020 r. – ul. Czapliniecka, ul. Niecała
11.05.2020 r. – ul. Czapliniecka
12.05.2020 r. – ul. Mielczarskiego, ul. Łąkowa
13.05.2020 r. – ul. Kościuszki, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Boczna, ul. Nadrzeczna
14.05.2020 r. – Pl. Narutowicza, ul. Lecha i Marii Kaczyńskich, ul. Bawełniana, ul. Fabryczna
15.05.2020 r. – ul. Cegielniana, ul. Chabrowa

za pośrednictwem:
1) drogi telefonicznej – bezpośrednio inkasentowi pod wskazany powyżej numer telefonu lub do Biura Obsługi Klienta pod numer telefonu 44 634-90-92 lub 44 634-90-93 lub 44 634-90-94
2) drogi elektronicznej – do Biura Obsługi Klienta pod adres e-mailowy bok@wodkan-belchatow.pl
3) Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-WODA

Faktury wystawiane przez inkasenta będą przez niego dostarczane do skrzynek pocztowych, zaś faktury wystawiane przez Biuro Obsługi Klienta – drogą pocztową.

W przypadku braku informacji o odczytach we wskazanym terminie rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie średniego zużycia wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Komunikat w sprawie zmiany sposobu dokonywania odczytów wodomierzy

Komunikat w sprawie zmiany sposobu dokonywania odczytów wodomierzy

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, iż od dnia 16.03.2020 r. do odwołania zostaje wstrzymany bezpośredni odczyt wodomierzy przez inkasentów oraz pobieranie przez nich opłat za zużytą wodę i odprowadzane ścieki.

Odczyty wskazań wodomierzy można podać zgodnie z harmonogramem:

Dariusz Szefler (+48 691-941-548):
14.04.2020 r. – ul. Chełmińska, ul. Małopolska, ul. Kujawska, ul. Podlaska
15.04.2020 r. – ul. Olsztyńska, ul. Kaliska, ul. Łódzka
16.04.2020 r. – ul. Wielkopolska, ul. Sieradzka, ul. Łowicka
17.04.2020 r. – ul. Mazowiecka
20.04.2020 r. – ul. Warszawska
21.04.2020 r. – ul. Pomorska, ul. Łęczycka, ul. Pojezierska
22.04.2020 r. – ul. Żuławska, ul. Warmińska
23.04.2020 r. – ul. Mazurska, ul. Kaszubska
24.04.2020 r. – ul. Budryka, ul. Kredowa
27.04.2020 r. – ul. Opalowa, ul. Uskok
28.04.2020 r. – ul. Szafirowa, ul. Kiepury, ul. Św. Kingi, ul. Platynowa
29.04.2020 r. – ul. Srebrna, ul. Bursztynowa, ul. Miedziana

Sebastian Bąkowicz (+48 691-941-546):
14.04.2020 r. – ul. Wschodnia, ul. Targowa
15.04.2020 r. – ul. Zielona, ul. Północna
16.04.2020 r. – ul. Polna, ul. Wodna
17.04.2020 r. – ul. Dolna, ul. Nowa, ul. Żabia
20.04.2020 r. – ul. Słoneczna
21.04.2020 r. – ul. Siewna, ul. Pusta, ul. Popiełuszki, ul. Żniwna, ul. Pogodna
22.04.2020 r. – ul. Żytnia, ul. Zbożowa, ul. Lniana, ul. Rolna
23.04.2020 r. – ul. Pszeniczna, ul. Stalowa
24.04.2020 r. – ul. Pabianicka
27.04.2020 r. – ul. Pabianicka
28.04.2020 r. – ul. Lipowa, ul. Grażyny, ul. Kukuczki, ul. Graniczna, ul. Pod Ługami, ul. Transportowa, ul. Malinowskiego
29.04.2020 r. – ul. Lipowa, ul. Grażyny, ul. Kukuczki, ul. Graniczna, ul. Pod Ługami, ul. Transportowa, ul. Malinowskiego
30.04.2020 r. – ul. Lipowa, ul. Grażyny, ul. Kukuczki, ul. Graniczna, ul. Pod Ługami, ul. Transportowa, ul. Malinowskiego

za pośrednictwem:
1) drogi telefonicznej – bezpośrednio inkasentowi pod wskazany powyżej numer telefonu lub do Biura Obsługi Klienta pod numer telefonu 44 634-90-92 lub 44 634-90-93 lub 44 634-90-94
2) drogi elektronicznej – do Biura Obsługi Klienta pod adres e-mailowy bok@wodkan-belchatow.pl
3) Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-WODA

Faktury wystawiane przez inkasenta będą przez niego dostarczane do skrzynek pocztowych, zaś faktury wystawiane przez Biuro Obsługi Klienta – drogą pocztową.

W przypadku braku informacji o odczytach we wskazanym terminie rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie średniego zużycia wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Komunikat w sprawie zmiany sposobu dokonywania odczytów wodomierzy

Komunikat w sprawie zmiany sposobu dokonywania odczytów wodomierzy

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Zakład Wodociągów i Kanalizacji
„WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, iż od dnia 16.03.2020 r. do odwołania zostaje wstrzymany bezpośredni odczyt wodomierzy przez inkasentów oraz pobieranie przez nich opłat za zużytą wodę i odprowadzane ścieki.

Odczyty wskazań wodomierzy można podać zgodnie z harmonogramem:

Dariusz Szefler (+48 691-941-548):
01.04.2020 r. – ul. Pod Górami, ul. Zalesie, ul. Zamoście (Bełchatów)
02.04.2020 r. – ul. Brzechwy, ul. Spacerowa, ul. Staffa, ul. Leśmiana
03.04.2020 r. – ul. Baczyńskiego, ul. Wesoła, ul. Asnyka, ul. Liliowa, Ludwikowska
06.04.2020 r. – ul. Gołasia, ul. Deyny, ul. Wagnera, ul. Czecha, ul. Różana, ul. Ludwikowska
07.04.2020 r. – ul. Zawilcowa, ul. Konwaliowa, ul. Kletnia, ul. Kaczeńcowa
08.04.2020 r. – ul. Halupczoka, ul. Graniczna, ul. Sidły, ul. Stamma, ul. Łasaka, ul. Braci Śniadeckich
09.04.2020 r. – ul. Marusarzówny, ul. Sercańska, ul. Wyszyńskiego, ul. Edwardów
10.04.2020 r. – ul. Norwida, ul. Prusa, ul. Tuwima, ul. Gombrowicza

Sebastian Bąkowicz (+48 691-941-546):
01.04.2020 r. – ul. Wrzosowa, ul. Grabowa
02.04.2020 r. – ul. Grabowa, Domiechowice
03.04.2020 r. – ul. Łączna, ul. Myśliwska
06.04.2020 r. – ul. Ustronie, ul. Zakątek, ul. Zacisze
07.04.2020 r. – ul. Spokojna, ul. Miodowa, ul. Łagodna
08.04.2020 r. – al. Włókniarzy, ul. Sienkiewicza
09.04.2020 r. – ul. Podmiejska, ul. Krótka, ul. Piłsudskiego
10.04.2020 r. – ul. Piłsudskiego

za pośrednictwem:
1) drogi telefonicznej – bezpośrednio inkasentowi pod wskazany powyżej numer telefonu lub do Biura Obsługi Klienta pod numer telefonu 44 634-90-92 lub 44 634-90-93 lub 44 634-90-94
2) drogi elektronicznej – do Biura Obsługi Klienta pod adres e-mailowy
bok@wodkan-belchatow.pl
3) Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-WODA

Faktury wystawiane przez inkasenta będą przez niego dostarczane do skrzynek pocztowych, zaś faktury wystawiane przez Biuro Obsługi Klienta – drogą pocztową.

W przypadku braku informacji o odczytach we wskazanym terminie rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie średniego zużycia wody, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Komunikat w sprawie zmiany sposobu dokonywania odczytów wodomierzy

Komunikat w sprawie zmiany sposobu dokonywania odczytów wodomierzy

 

 

      W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, iż od dnia 16.03.2020 r. do odwołania zostaje wstrzymany bezpośredni odczyt wodomierzy przez inkasentów oraz pobieranie przez nich opłat za zużytą wodę i odprowadzane ścieki.

 

     Odczyty wskazań wodomierzy można podać zgodnie z harmonogramem:

 

Dariusz Szefler (+48 691-941-548):

17.03.2020 r. – ul. Rynek Grocholski, ul. Mostowa, ul. Tylna, ul. Cicha, ul. Szkolna

18.03.2020 r. – ul. Ogrodowa, ul. Szkolna, ul. Św. Maksymiliana Kolbe

19.03.2020 r. – ul. Piotrkowska, ul. Zdzieszulicka

20.03.2020 r. – ul. Południowa

23.03.2020 r. – ul. Częstochowska

24.03.2020 r. – ul. Radomszczańska, ul. Ks. Kwarto, ul. 11-ego Listopada, ul. Obrońców Gór Borowskich

25.03.2020 r. – ul. Powstańców Śląskich, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Korfantego, ul. Powstańców 1863

26.03.2020 r. – ul. Tkacka, ul. Smugowa, ul. Bugaj

27.03.2020 r. – ul. Zamoście (Grocholice)

30.03.2020 r. – ul. Zamoście (Grocholice)

31.03.2020 r. – ul. Brzozowa, Poręby

 

Sebastian Bąkowicz (+48 691-941-546):

17.03.2020 r. – ul. Boczna, Plac Narutowicza, ul. Nadrzeczna, ul. 19-ego Stycznia, ul. Kościuszki, ul. Bawełniana, ul. Fabryczna

18.03.2020 r. – Plac Wolności, ul. Dąbrowskiego, ul. Kwiatowa

19.03.2020 r. – ul. Staszica, ul. Grota-Roweckiego, ul. Stanisława Biskupa, ul. Kempfinówka

20.03.2020 r. – ul. Cegielniana, ul. Modra

23.03.2020 r. – ul. Chabrowa, ul. Sadowa

24.03.2020 r. – ul. Czyżewskiego, ul. Orzechowa, ul. Wiśniowa

25.03.2020 r. – ul. Czyżewskiego, ul. Owocowa, ul. Rzemieślnicza, ul. Kasztanowa

26.03.2020 r. – ul. Czyżewskiego, ul. Jesienna, ul. Letnia, ul. Poranna

27.03.2020 r. – ul. Czyżewskiego, ul. Wiosenna, ul. Zimowa, Dobiecin

30.03.2020 r. – ul. Lazurowa, ul. Podleśna, ul. Przedwiośnie, ul. Głuchowskiego

31.03.2020 r. – ul. Wspólna, ul. Iglasta, ul. Jutrzenki

 

za pośrednictwem:

 • drogi telefonicznej – bezpośrednio inkasentowi pod wskazany powyżej numer telefonu lub do Biura Obsługi Klienta pod numer telefonu 44 634-90-92 lub 44 634-90-93 lub 44 634-90-94
 • drogi elektronicznej – do Biura Obsługi Klienta pod adres e-mailowy bok@wodkan-belchatow.pl
 • Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-WODA

 

      Faktury wystawiane przez inkasenta będą przez niego dostarczane do skrzynek pocztowych, zaś faktury wystawiane przez Biuro Obsługi Klienta – drogą pocztową.

 

      W przypadku braku informacji o odczytach we wskazanym terminie rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie średniego zużycia wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Komunikat w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Komunikat w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Szanowni Klienci

      Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, że od poniedziałku 16.03.2020r. do odwołania obsługa mieszkańców będzie odbywała się przede wszystkim drogą telefoniczną lub elektroniczną. Osobisty kontakt z pracownikami naszej Spółki będzie możliwy tylko w sytuacjach nadzwyczajnych i szczególnie skomplikowanych. Tam, gdzie okaże się to konieczne, będziemy umawiali się telefonicznie na określone godziny – chodzi o bezpieczeństwo pracowników, ale i Państwa.

      Celem załatwienia sprawy w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Biurem Obsługi Klienta.

Kontakt:

Sekretariat:                        44 634-90-00

                                            wodkan@wodkan-belchatow.pl

Biuro Obsługi Klienta:      44 634-90-92

                                            44 634-90-93

                                            44 634-90-94

                                            bok@wodkan-belchatow.pl
                                             - podawanie stanów wodomierzy

                                             - składanie wszelkich wniosków związanych z działalnością Spółki dostępnych w zakładce Cenniki i Wnioski na stronie internetowej www.wodkan-belchatow.pl

                                             - zgłaszanie awarii przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wodomierzy głównych

Dział Techniczny:             44 634-90-36 (usługi dotyczące przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych)

                                           44 634-90-40 (usługi dotyczące wodomierzy głównych)

                                           44 634-90-33 (usługi dotyczące wydawania warunków technicznych i uzgadniania projektów technicznych)

Całodobowo funkcjonuje TELEFON ALARMOWY 994.

      Możecie się z nami kontaktować także poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta e-WODA. System e-WODA pozwala uzyskać Klientom stały dostęp do aktualnych danych o dowolnej porze dnia. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić czas poprzez szybki i bezpieczny kontakt z naszą Spółką bez wychodzenia z domu. Ponadto, nowoczesne rozwiązania informatyczne gwarantują pełne bezpieczeństwo oraz dają pewność, że dostęp do swoich danych mają wyłącznie zalogowani użytkownicy.

Klienci firmy poprzez moduł e-WODA mają łatwy dostęp do informacji o:
– wystawionych fakturach
– saldzie do zapłaty
– rozliczeniach
– stanach wodomierzy
– zużyciu wody itp.

      Zapraszamy do systemu e-WODA poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej www.wodkan-belchatow.pl po kliknięciu w baner
e-WODA umieszczony w prawym górnym rogu na stronie głównej.

      Z uwagi na trudną sytuację, w której wszyscy się znaleźliśmy apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych. Pamiętajmy, iż wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie zarówno swoje, jak i swoich najbliższych. Zachęcamy pozostańcie Państwo w swoich mieszkaniach, miejscach pracy, nie zwiększając zagrożenia w obliczu grożącej nam epidemii.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Operator Urządzeń Oczyszczalni Ścieków

            Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 poszukuje osoby na stanowisko:

 

Operator Urządzeń Oczyszczalni Ścieków.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe techniczne, mile widziane średnie techniczne,
 • prawo jazdy kat. B,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:  

 • umiejętność współpracy z zespołem,
 • dobra organizacja pracy,
 • sumienność i obowiązkowość przy realizacji powierzonych zadań,
 • mile widziane: prawo jazdy kat. T, świadectwo kwalifikacyjne E GI,GII, obsługa komputera, doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • nadzór, obsługa urządzeń i instalacji technologicznej oczyszczalni ścieków.

Informacje o warunkach pracy:

 • praca w systemie zmianowym,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

 • CV w tym nr telefonu i adres poczty elektronicznej,
 • list motywacyjny,
 • zgoda na przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 1).

Warunki naboru, termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty aplikacyjne prosimy składać wyłącznie w wersji papierowej w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór kandydatów na stanowisko - Operator Urządzeń Oczyszczalni Ścieków” w siedzibie Spółki, tj. Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, Kancelaria pokój nr 100 do 21.02.2020r. do godz. 1200.

Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie ustalonym bezpośrednio z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
„WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”.