informacja

Komunikat

Informujemy, że w piątek, 14 sierpnia 2020r., Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. będzie zamknięty. W razie nagłych wypadków, prosimy o kontakt pod całodobowym nr tel. 994.

Budowa Zamkniętych Komór Fermentacyjnych zakończona! Pora na rozruch technologiczny

      W maju br. zakończyły się roboty budowlane związane z realizacją Kontraktu 01 pn.: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

      W dniu 29.05.2020r. nastąpił protokolarny odbiór końcowy robót budowlanych, wykonanych w ramach umowy zawartej pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji  „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie a Wykonawcą - firmą Instal Kraków S.A. W tym etapie zostały wykonane prace wykończeniowe, roboty elektryczne i część prac programistycznych, a także drogi dojazdowe, opaski, zieleń.

     - Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych to długo wyczekiwana inwestycja - jedna z najważniejszych zrealizowanych w ostatnich latach - niezwykle istotna dla mieszkańców naszego Miasta. Przedsięwzięcie ma za zadanie zmniejszyć oddziaływanie odorowe oczyszczalni ścieków, co niewątpliwie wpłynie na poprawę jakości powietrza  w naszym otoczeniu – podkreśliła Prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska.

     - Dwa obecnie funkcjonujące Otwarte Baseny Fermentacyjne zostaną wyłączone z eksploatacji a przestarzały proces fermentacji psychrofilowej zostanie zastąpiony procesem fermentacji mezofilowej w dwóch Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych, co pozwoli ograniczyć emisję związków złowonnych do atmosfery. Dzięki wybudowaniu instalacji będziemy mogli ujmować powstający biogaz i zużywać go do produkcji skojarzonej energii cieplnej i elektrycznej w celu wykorzystania jej na potrzeby własne oczyszczalni. Pomimo nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej przyszło nam prowadzić inwestycję, związanej  z trwającą pandemią koronawirusa, udało nam się zrealizować zamierzone cele – powiedział Piotr Pierzchała – Prezes Zarządu „WOD.-KAN.” Sp. z o. o. w Bełchatowie.

      Następnym krokiem będzie uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów, po czym będzie można przystąpić do rozruchu technologicznego. Jednocześnie prowadzone będą prace programistyczne, aby zapewnić optymalne nastawy wszystkich urządzeń technologicznych.

      Zgodnie z zapisami umowy zawartej z Wykonawcą inwestycja zakończy się w styczniu 2021r.

      Kontrakt 01 jest realizowany w ramach Projektu pn.: „Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”, a jego wartość wynosi 18 869 354,42 złotych netto.

informacja

Komunikat w sprawie zmiany sposobu dokonywania odczytów wodomierzy

Komunikat w sprawie zmiany sposobu dokonywania odczytów wodomierzy

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, iż od dnia 16.03.2020 r. do odwołania zostaje wstrzymany bezpośredni odczyt wodomierzy przez inkasentów oraz pobieranie przez nich opłat za zużytą wodę i odprowadzane ścieki.

Odczyty wskazań wodomierzy można podać zgodnie z harmonogramem:

Dariusz Szefler (+48 691-941-548):
04.05.2020 r. – ul. Wojska Polskiego (Bełchatów), Groszkowskiego
05.05.2020 r. – ul. Nehrebeckiego, ul. Szpotańskiego, ul. Fryzego, ul. Morawskiego
06.05.2020 r. – ul. Szpora, ul. Kolejowa, ul. Pożaryskiego
07.05.2020 r. – ul. Okrzei, ul. Tęczowa, ul. Polarna, ul. Milenijna
08.05.2020 r. – ul. Jasna, ul. Promienna,
11.05.2020 r. – ul. Solna, ul. Diamentowa, ul. Szmaragdowa, ul. Perłowa
12.05.2020 r. – ul. Brylantowa, ul. Topazowa, ul. Granitowa, ul. Agatowa
13.05.2020 r. – ul. Złota, ul. Rubinowa, ul. Krzemowa, ul. Daleka, ul. Dolomitowa
14.05.2020 r. – ul. Wojska Polskiego (Grocholice), ul. Kraszewskiego, ul. Chełmońskiego
15.05.2020 r. – ul. Rynek Grocholski, ul. Tylna, ul. Cicha, ul. Mostowa, ul. Szkolna

Sebastian Bąkowicz (+48 691-941-546):
04.05.2020 r. – ul. Kątna, ul. Mokra
05.05.2020 r. – ul. Wyspiańskiego, ul. Przejazd
06.05.2020 r. – ul. Piaskowa, ul. Podgórze,
07.05.2020 r. – ul. Leśna, ul. Moniuszki, ul. Kossaka, ul. Klonowa
08.05.2020 r. – ul. Czapliniecka, ul. Niecała
11.05.2020 r. – ul. Czapliniecka
12.05.2020 r. – ul. Mielczarskiego, ul. Łąkowa
13.05.2020 r. – ul. Kościuszki, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Boczna, ul. Nadrzeczna
14.05.2020 r. – Pl. Narutowicza, ul. Lecha i Marii Kaczyńskich, ul. Bawełniana, ul. Fabryczna
15.05.2020 r. – ul. Cegielniana, ul. Chabrowa

za pośrednictwem:
1) drogi telefonicznej – bezpośrednio inkasentowi pod wskazany powyżej numer telefonu lub do Biura Obsługi Klienta pod numer telefonu 44 634-90-92 lub 44 634-90-93 lub 44 634-90-94
2) drogi elektronicznej – do Biura Obsługi Klienta pod adres e-mailowy bok@wodkan-belchatow.pl
3) Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-WODA

Faktury wystawiane przez inkasenta będą przez niego dostarczane do skrzynek pocztowych, zaś faktury wystawiane przez Biuro Obsługi Klienta – drogą pocztową.

W przypadku braku informacji o odczytach we wskazanym terminie rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie średniego zużycia wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

informacja

Komunikat w sprawie zmiany sposobu dokonywania odczytów wodomierzy

Komunikat w sprawie zmiany sposobu dokonywania odczytów wodomierzy

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, iż od dnia 16.03.2020 r. do odwołania zostaje wstrzymany bezpośredni odczyt wodomierzy przez inkasentów oraz pobieranie przez nich opłat za zużytą wodę i odprowadzane ścieki.

Odczyty wskazań wodomierzy można podać zgodnie z harmonogramem:

Dariusz Szefler (+48 691-941-548):
14.04.2020 r. – ul. Chełmińska, ul. Małopolska, ul. Kujawska, ul. Podlaska
15.04.2020 r. – ul. Olsztyńska, ul. Kaliska, ul. Łódzka
16.04.2020 r. – ul. Wielkopolska, ul. Sieradzka, ul. Łowicka
17.04.2020 r. – ul. Mazowiecka
20.04.2020 r. – ul. Warszawska
21.04.2020 r. – ul. Pomorska, ul. Łęczycka, ul. Pojezierska
22.04.2020 r. – ul. Żuławska, ul. Warmińska
23.04.2020 r. – ul. Mazurska, ul. Kaszubska
24.04.2020 r. – ul. Budryka, ul. Kredowa
27.04.2020 r. – ul. Opalowa, ul. Uskok
28.04.2020 r. – ul. Szafirowa, ul. Kiepury, ul. Św. Kingi, ul. Platynowa
29.04.2020 r. – ul. Srebrna, ul. Bursztynowa, ul. Miedziana

Sebastian Bąkowicz (+48 691-941-546):
14.04.2020 r. – ul. Wschodnia, ul. Targowa
15.04.2020 r. – ul. Zielona, ul. Północna
16.04.2020 r. – ul. Polna, ul. Wodna
17.04.2020 r. – ul. Dolna, ul. Nowa, ul. Żabia
20.04.2020 r. – ul. Słoneczna
21.04.2020 r. – ul. Siewna, ul. Pusta, ul. Popiełuszki, ul. Żniwna, ul. Pogodna
22.04.2020 r. – ul. Żytnia, ul. Zbożowa, ul. Lniana, ul. Rolna
23.04.2020 r. – ul. Pszeniczna, ul. Stalowa
24.04.2020 r. – ul. Pabianicka
27.04.2020 r. – ul. Pabianicka
28.04.2020 r. – ul. Lipowa, ul. Grażyny, ul. Kukuczki, ul. Graniczna, ul. Pod Ługami, ul. Transportowa, ul. Malinowskiego
29.04.2020 r. – ul. Lipowa, ul. Grażyny, ul. Kukuczki, ul. Graniczna, ul. Pod Ługami, ul. Transportowa, ul. Malinowskiego
30.04.2020 r. – ul. Lipowa, ul. Grażyny, ul. Kukuczki, ul. Graniczna, ul. Pod Ługami, ul. Transportowa, ul. Malinowskiego

za pośrednictwem:
1) drogi telefonicznej – bezpośrednio inkasentowi pod wskazany powyżej numer telefonu lub do Biura Obsługi Klienta pod numer telefonu 44 634-90-92 lub 44 634-90-93 lub 44 634-90-94
2) drogi elektronicznej – do Biura Obsługi Klienta pod adres e-mailowy bok@wodkan-belchatow.pl
3) Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-WODA

Faktury wystawiane przez inkasenta będą przez niego dostarczane do skrzynek pocztowych, zaś faktury wystawiane przez Biuro Obsługi Klienta – drogą pocztową.

W przypadku braku informacji o odczytach we wskazanym terminie rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie średniego zużycia wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

informacja

Komunikat w sprawie zmiany sposobu dokonywania odczytów wodomierzy

Komunikat w sprawie zmiany sposobu dokonywania odczytów wodomierzy

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Zakład Wodociągów i Kanalizacji
„WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, iż od dnia 16.03.2020 r. do odwołania zostaje wstrzymany bezpośredni odczyt wodomierzy przez inkasentów oraz pobieranie przez nich opłat za zużytą wodę i odprowadzane ścieki.

Odczyty wskazań wodomierzy można podać zgodnie z harmonogramem:

Dariusz Szefler (+48 691-941-548):
01.04.2020 r. – ul. Pod Górami, ul. Zalesie, ul. Zamoście (Bełchatów)
02.04.2020 r. – ul. Brzechwy, ul. Spacerowa, ul. Staffa, ul. Leśmiana
03.04.2020 r. – ul. Baczyńskiego, ul. Wesoła, ul. Asnyka, ul. Liliowa, Ludwikowska
06.04.2020 r. – ul. Gołasia, ul. Deyny, ul. Wagnera, ul. Czecha, ul. Różana, ul. Ludwikowska
07.04.2020 r. – ul. Zawilcowa, ul. Konwaliowa, ul. Kletnia, ul. Kaczeńcowa
08.04.2020 r. – ul. Halupczoka, ul. Graniczna, ul. Sidły, ul. Stamma, ul. Łasaka, ul. Braci Śniadeckich
09.04.2020 r. – ul. Marusarzówny, ul. Sercańska, ul. Wyszyńskiego, ul. Edwardów
10.04.2020 r. – ul. Norwida, ul. Prusa, ul. Tuwima, ul. Gombrowicza

Sebastian Bąkowicz (+48 691-941-546):
01.04.2020 r. – ul. Wrzosowa, ul. Grabowa
02.04.2020 r. – ul. Grabowa, Domiechowice
03.04.2020 r. – ul. Łączna, ul. Myśliwska
06.04.2020 r. – ul. Ustronie, ul. Zakątek, ul. Zacisze
07.04.2020 r. – ul. Spokojna, ul. Miodowa, ul. Łagodna
08.04.2020 r. – al. Włókniarzy, ul. Sienkiewicza
09.04.2020 r. – ul. Podmiejska, ul. Krótka, ul. Piłsudskiego
10.04.2020 r. – ul. Piłsudskiego

za pośrednictwem:
1) drogi telefonicznej – bezpośrednio inkasentowi pod wskazany powyżej numer telefonu lub do Biura Obsługi Klienta pod numer telefonu 44 634-90-92 lub 44 634-90-93 lub 44 634-90-94
2) drogi elektronicznej – do Biura Obsługi Klienta pod adres e-mailowy
bok@wodkan-belchatow.pl
3) Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-WODA

Faktury wystawiane przez inkasenta będą przez niego dostarczane do skrzynek pocztowych, zaś faktury wystawiane przez Biuro Obsługi Klienta – drogą pocztową.

W przypadku braku informacji o odczytach we wskazanym terminie rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie średniego zużycia wody, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

informacja

Komunikat w sprawie zmiany sposobu dokonywania odczytów wodomierzy

Komunikat w sprawie zmiany sposobu dokonywania odczytów wodomierzy

 

 

      W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, iż od dnia 16.03.2020 r. do odwołania zostaje wstrzymany bezpośredni odczyt wodomierzy przez inkasentów oraz pobieranie przez nich opłat za zużytą wodę i odprowadzane ścieki.

 

     Odczyty wskazań wodomierzy można podać zgodnie z harmonogramem:

 

Dariusz Szefler (+48 691-941-548):

17.03.2020 r. – ul. Rynek Grocholski, ul. Mostowa, ul. Tylna, ul. Cicha, ul. Szkolna

18.03.2020 r. – ul. Ogrodowa, ul. Szkolna, ul. Św. Maksymiliana Kolbe

19.03.2020 r. – ul. Piotrkowska, ul. Zdzieszulicka

20.03.2020 r. – ul. Południowa

23.03.2020 r. – ul. Częstochowska

24.03.2020 r. – ul. Radomszczańska, ul. Ks. Kwarto, ul. 11-ego Listopada, ul. Obrońców Gór Borowskich

25.03.2020 r. – ul. Powstańców Śląskich, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Korfantego, ul. Powstańców 1863

26.03.2020 r. – ul. Tkacka, ul. Smugowa, ul. Bugaj

27.03.2020 r. – ul. Zamoście (Grocholice)

30.03.2020 r. – ul. Zamoście (Grocholice)

31.03.2020 r. – ul. Brzozowa, Poręby

 

Sebastian Bąkowicz (+48 691-941-546):

17.03.2020 r. – ul. Boczna, Plac Narutowicza, ul. Nadrzeczna, ul. 19-ego Stycznia, ul. Kościuszki, ul. Bawełniana, ul. Fabryczna

18.03.2020 r. – Plac Wolności, ul. Dąbrowskiego, ul. Kwiatowa

19.03.2020 r. – ul. Staszica, ul. Grota-Roweckiego, ul. Stanisława Biskupa, ul. Kempfinówka

20.03.2020 r. – ul. Cegielniana, ul. Modra

23.03.2020 r. – ul. Chabrowa, ul. Sadowa

24.03.2020 r. – ul. Czyżewskiego, ul. Orzechowa, ul. Wiśniowa

25.03.2020 r. – ul. Czyżewskiego, ul. Owocowa, ul. Rzemieślnicza, ul. Kasztanowa

26.03.2020 r. – ul. Czyżewskiego, ul. Jesienna, ul. Letnia, ul. Poranna

27.03.2020 r. – ul. Czyżewskiego, ul. Wiosenna, ul. Zimowa, Dobiecin

30.03.2020 r. – ul. Lazurowa, ul. Podleśna, ul. Przedwiośnie, ul. Głuchowskiego

31.03.2020 r. – ul. Wspólna, ul. Iglasta, ul. Jutrzenki

 

za pośrednictwem:

  • drogi telefonicznej – bezpośrednio inkasentowi pod wskazany powyżej numer telefonu lub do Biura Obsługi Klienta pod numer telefonu 44 634-90-92 lub 44 634-90-93 lub 44 634-90-94
  • drogi elektronicznej – do Biura Obsługi Klienta pod adres e-mailowy bok@wodkan-belchatow.pl
  • Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-WODA

 

      Faktury wystawiane przez inkasenta będą przez niego dostarczane do skrzynek pocztowych, zaś faktury wystawiane przez Biuro Obsługi Klienta – drogą pocztową.

 

      W przypadku braku informacji o odczytach we wskazanym terminie rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie średniego zużycia wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

informacja

Komunikat w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Komunikat w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Szanowni Klienci

      Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, że od poniedziałku 16.03.2020r. do odwołania obsługa mieszkańców będzie odbywała się przede wszystkim drogą telefoniczną lub elektroniczną. Osobisty kontakt z pracownikami naszej Spółki będzie możliwy tylko w sytuacjach nadzwyczajnych i szczególnie skomplikowanych. Tam, gdzie okaże się to konieczne, będziemy umawiali się telefonicznie na określone godziny – chodzi o bezpieczeństwo pracowników, ale i Państwa.

      Celem załatwienia sprawy w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Biurem Obsługi Klienta.

Kontakt:

Sekretariat:                        44 634-90-00

                                            wodkan@wodkan-belchatow.pl

Biuro Obsługi Klienta:      44 634-90-92

                                            44 634-90-93

                                            44 634-90-94

                                            bok@wodkan-belchatow.pl
                                             - podawanie stanów wodomierzy

                                             - składanie wszelkich wniosków związanych z działalnością Spółki dostępnych w zakładce Cenniki i Wnioski na stronie internetowej www.wodkan-belchatow.pl

                                             - zgłaszanie awarii przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wodomierzy głównych

Dział Techniczny:             44 634-90-36 (usługi dotyczące przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych)

                                           44 634-90-40 (usługi dotyczące wodomierzy głównych)

                                           44 634-90-33 (usługi dotyczące wydawania warunków technicznych i uzgadniania projektów technicznych)

Całodobowo funkcjonuje TELEFON ALARMOWY 994.

      Możecie się z nami kontaktować także poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta e-WODA. System e-WODA pozwala uzyskać Klientom stały dostęp do aktualnych danych o dowolnej porze dnia. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić czas poprzez szybki i bezpieczny kontakt z naszą Spółką bez wychodzenia z domu. Ponadto, nowoczesne rozwiązania informatyczne gwarantują pełne bezpieczeństwo oraz dają pewność, że dostęp do swoich danych mają wyłącznie zalogowani użytkownicy.

Klienci firmy poprzez moduł e-WODA mają łatwy dostęp do informacji o:
– wystawionych fakturach
– saldzie do zapłaty
– rozliczeniach
– stanach wodomierzy
– zużyciu wody itp.

      Zapraszamy do systemu e-WODA poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej www.wodkan-belchatow.pl po kliknięciu w baner
e-WODA umieszczony w prawym górnym rogu na stronie głównej.

      Z uwagi na trudną sytuację, w której wszyscy się znaleźliśmy apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych. Pamiętajmy, iż wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie zarówno swoje, jak i swoich najbliższych. Zachęcamy pozostańcie Państwo w swoich mieszkaniach, miejscach pracy, nie zwiększając zagrożenia w obliczu grożącej nam epidemii.