informacja

Dzień Wolny

Informujemy, że we wtorek, 4 maja 2021r., Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. będzie zamknięty. W razie nagłych wypadków, prosimy o kontakt pod całodobowym nr tel. 994.

Komunikat w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Komunikat w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Szanowni Klienci

      W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i w trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów, prosimy o kontaktowanie się z pracownikami Biura Obsługi Klienta lub innych działów wyłącznie drogą telefoniczną lub elektroniczną.

      Celem załatwienia sprawy w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Biurem Obsługi Klienta.

Kontakt:

Sekretariat:

                                        44 634-90-00

                                        wodkan@wodkan-belchatow.pl

Biuro Obsługi Klienta:   

                                        44 634-90-92

                                        44 634-90-93

                                        44 634-90-94

                                        bok@wodkan-belchatow.pl
                                        - podawanie stanów wodomierzy

                                        - składanie wszelkich wniosków związanych z działalnością Spółki dostępnych w zakładce Cenniki i Wnioski na stronie internetowej www.wodkan-belchatow.pl

                                        - zgłaszanie awarii przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wodomierzy głównych

Dział Techniczny:   

                                        44 634-90-36 (usługi dotyczące przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych)

                                        44 634-90-40 (usługi dotyczące wodomierzy głównych)

                                        44 634-90-33 (usługi dotyczące wydawania warunków technicznych i uzgadniania projektów technicznych)

Całodobowo funkcjonuje TELEFON ALARMOWY 994.

      Możecie się z nami kontaktować także poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta e-WODA. System e-WODA pozwala uzyskać Klientom stały dostęp do aktualnych danych o dowolnej porze dnia. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić czas poprzez szybki i bezpieczny kontakt z naszą spółką bez wychodzenia z domu. Ponadto, nowoczesne rozwiązania informatyczne gwarantują pełne bezpieczeństwo oraz dają pewność, że dostęp do swoich danych mają wyłącznie zalogowani użytkownicy.

Klienci firmy poprzez moduł e-WODA mają łatwy dostęp do informacji o:
– wystawionych fakturach
– saldzie do zapłaty
– rozliczeniach
– stanach wodomierzy
– zużyciu wody itp.

      Zapraszamy do systemu e-WODA poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej www.wodkan-belchatow.pl po kliknięciu w baner e-WODA umieszczony w prawym górnym rogu na stronie głównej.

      Z uwagi na trudną sytuację, w której wszyscy się znaleźliśmy apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych. Pamiętajmy, iż wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie zarówno swoje, jak i swoich najbliższych.

Zakończono ostatni etap kluczowej inwestycji. Zielona energia z biogazu powstaje już na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie.

      Z wynikiem pozytywnym zakończył się rozruch technologiczny - ostatni etap realizacji trwającego dwa lata Kontraktu 01 pn.: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych  na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”. W ramach inwestycji wybudowano instalację składającą się m.in. z dwóch szczelnie przykrytych kopułami zbiorników - Zamkniętych Komór Fermentacyjnych (ZKF) oraz z instalacji biogazowej. Każda z wybudowanych komór ma wysokość ponad 17 m, średnicę 12,60 m i pojemność ok. 2000 m3.

      Wewnątrz ZKF osad podgrzewany jest do temperatury 37-38°C i mieszany mieszadłem z rurą centralną, zamontowanym w  centralnej części kopuły. Proces fermentacji mezofilowej trwa około 36 dni. W tym czasie gaz zbierający się w górnej części zbiornika przekierowywany jest najpierw do instalacji odsiarczającej, a następnie do zbiornika membranowego przypominającego olbrzymi balon, o pojemności ok. 1500 m3. Stamtąd kierowany jest na stację uzdatniania biogazu, a dalej na odbiorniki biogazu – agregaty kogeneracyjne lub kocioł olejowo-biogazowy. Ewentualny nadmiar biogazu spalany jest w pochodni. Wybudowana instalacja biogazowa produkuje dziennie obecnie ponad 2 tys. m³ biogazu, a następnie spala go w układzie kogeneracyjnym, gdzie uzyskiwana jest skojarzona energia elektryczna i cieplna. W chwili obecnej średnia produkcja energii elektrycznej wynosi ok. 200 kW/h, natomiast cieplnej ok. 300 kW/h.

      Energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby własne oczyszczalni ścieków do zasilania urządzeń wykorzystywanych do przeróbki osadów ściekowych i technologii oczyszczalni ścieków. Energia cieplna natomiast wykorzystywana jest na cele technologiczne w zakresie ogrzewania ZKF i słonecznej suszarni osadów.

      - Przestarzały proces fermentacji psychrofilowej - dotychczas prowadzony w dwóch Otwartych Basenach Fermentacyjnych - dzięki wybudowanej instalacji został zastąpiony procesem fermentacji mezofilowej w ZKF, co w perspektywie przyczyni się do ograniczenia emisji związków złowonnych do atmosfery i poprawi komfort życia mieszkańców naszego miasta – podkreślił Piotr Pierzchała – Prezes Zarządu „WOD.-KAN.” Sp. z o. o. w Bełchatowie.

      Kontrakt 01 został zrealizowany w ramach Projektu pn.: „Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a jego wartość wyniosła zgodnie z umową 18 869 354,42 złotych netto.

informacja

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Operator Urządzeń Stacji Uzdatniania Wody – Kierowca

         Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 poszukuje osoby na stanowisko: Operator Urządzeń Stacji Uzdatniania Wody - Kierowca.

 

Wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie min. średnie zawodowe,
 • prawo jazdy kat. B,
 • obsługa komputera,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:  

 

 • umiejętność współpracy z zespołem,
 • dobra organizacja pracy,
 • sumienność i obowiązkowość przy realizacji powierzonych zadań,
 • mile widziane: prawo jazdy kat. T, doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

 

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 

 • nadzór, obsługa urządzeń i instalacji technologicznej ujęcia wody.

 

Informacje o warunkach pracy:

 

 • praca w systemie zmianowym,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 • CV w tym nr telefonu i adres poczty elektronicznej,
 • list motywacyjny,
 • zgoda na przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 1).

 

Warunki naboru, termin i miejsce składania dokumentów:

 

 • dokumenty aplikacyjne prosimy składać wyłącznie w wersji papierowej

w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór kandydatów na stanowisko Operator Urządzeń Stacji Uzdatniania Wody - Kierowca” w siedzibie Spółki, tj. Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, Kancelaria pokój nr 100 do 22.01.2021r. do godz. 900.

 

Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie ustalonym bezpośrednio
z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
„WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”.

informacja

Dzień Wolny

Informujemy, że w czwartek, 24 grudnia 2020r., Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. będzie zamknięty. W razie nagłych wypadków, prosimy o kontakt pod całodobowym nr tel. 994.