Radni wizytują Oczyszczalnię

Na wniosek przewodniczącego Rady Miasta w Bełchatowie Dariusza Kubiaka w dniu 13.05.2015r. odbyło się spotkanie radnych miejskich w oczyszczalni ścieków.
Prezes i przedstawiciele Spółki WOD.-KAN. zapoznali gości z procesem technologicznym obiektu.