Modernizacja węzła przyjmowania ścieków

Trwa „Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków”Jest to kontrakt nr 10 wchodzący w skład projektu: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa”.

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

  • Przebudowę instalacji i wymianę urządzeń w komorze krat;
  • Przebudowę instalacji i wymianę urządzeń w węźle osadnika wstępnego oraz wykonanie kompletnego nowego obiektu pompowni osadu wstępnego i części pływających;
  • Budowę nowego piaskownika z płukaniem odseparowanego piasku, hermetyzacją i dezodoryzacją odciąganego powietrza;
  • Budowę zbiornika defosfatacji;
  • Budowę stacji zlewnej osadów ściekowych dowożonych z oczyszczalni przydomowych;
  • Budowę stacji zlewnej ścieków przemysłowych ze zbiornikiem uśredniającym;
  • Renowację kanału kanalizacji sanitarnej O1200 o długości około 110m.

Wykonawcą inwestycji jest firma AWBUD S.A. z Ogrodzieńca
Wartość inwestycji (kwota planowana): 10 085 283,70 PLN
Przewidywany termin zakończenia prac: 29.05.2015r.