Komunikat dotyczący uciążliwości odorowych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji “Wod.-Kan.” Spółka z o.o w Bełchatowie informuje, że nieprzyjemny zapach odoru odczuwalny w dniu dzisiejszym (14.08.2017r.) szczególnie w rejonie osiedli: Binków, Okrzei, POW, Olsztyńskie jest wynikiem wylewania gnojowicy na pola oraz składowania obornika w okolicach miejscowości Huta, Niedyszyna i Wielopole, co potwierdziły służby techniczne Spółki.

 

Ponadto nasza aparatura pomiarowa służąca do badania natężenia i kierunku wiatru wskazuję że w dniu dzisiejszym obserwujemy  wiatr z kierunku północno-wschodniego, który nawiewa odór z obszarów objętych produkcją rolną  na przyległe osiedla w tym rejonie  Bełchatowa.

 

W związku z powyższym dzisiejsze  zapachy nie pochodzą z Oczyszczalni Ścieków.