Ekspedycja kolejnych partii suszu osadowego

Na początku czerwca z Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie wywieziono kolejną partię suszu osadowego, wysuszonego w halach suszenia. Instalacja ta, oddana do użytku we wrześniu 2014 roku, jest jedną z największych suszarni słonecznych osadu w Polsce i jako jedna z nielicznych w kraju posiada podgrzewaną posadzkę, która ma umożliwić realizację procesu suszenia przez cały rok, również w okresie jesienno zimowym. W tym roku wyekspediowano z suszarni ponad 700 ton suszu osadowego, który jest wykorzystywany na cele energetyczne. Kolejne opróżnianie hal zaplanowano na II połowę lipca.