Dane kontaktowe JRP

Jednostka Realizująca Projekt

(+48) 44 634 90 00
(+48) 44 634 90 05
jrp@wodkan-belchatow.pl

 

Anna Uznańska

Z-ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
(Deputy Measure Authorising Officer-DMAO)

(+48) 44 634 90 00, (+48) 44 634 90 85
auznanska@wodkan-belchatow.pl

 

 

Ewa Skorupa

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

(+48) 44 634 90 78
eskorupa@wodkan-belchatow.pl

 

Adrian Woźniak

(+48) 44 634 90 79
awozniak@wodkan-belchatow.pl

 

Monika Kawińska

(+48) 44 634 90 81
mkawinska@wodkan-belchatow.pl

 

Wioletta Sałacińska

(+48) 44 634 90 88
wsalacinska@wodkan-belchatow.pl

 

Grażyna Kudaj

(+48) 44 634 90
gkudaj@wodkan-belchatow.pl