W dniu 25.10.2017 na terenie oczyszczalni ścieków w Bełchatowie przy ulicy Piotrkowskiej 110 odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds. odorów. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci WIOŚ, PSSE, PGM, Urzędu Miasta i Straży Miejskiej. Wszyscy przedstawiciele urzędów, instytucji i administratorów mieszkań poinformowali o braku skarg mieszkańców w okresie ostatnich 4 miesięcy, które można przypisać oczyszczalni. Przyczyniło się do tego dokładne określenie miejsca i czasu wystąpienia odoru oraz kontrola przez spółkę odorów i kierunków wiatru. Prezes Piotr Kopek poinformował zebranych, że wniosek spółki do NFOŚ i GW o dofinansowanie kolejnego etapu modernizacji sieci wodociągowo kanalizacyjnej wraz z budową Zamkniętych Komór Fermentacyjnych uzyskał na liście rankingowej status podstawowy, co oznacza możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości prawie 20 mln. zł. do projektu o całkowitej wartości 31 milionów zł. Omówiono również przygotowania Oczyszczalni Ścieków do sezonu jesienno zimowego pod kątem maksymalnego ograniczenia emisji substancji złowonnych, będących wynikiem procesu technologicznego oczyszczającego ścieki.