Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie

Uwaga na osoby sprzedające filtry do wody!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” w Bełchatowie przestrzega mieszkańców miasta przed sprzedawcami urządzeń oczyszczająco – filtrujących, którzy oferując je podają nieprawdziwe informacje o jakości wody dostarczanej przez Spółkę „WOD.-KAN.”

Informujemy, że jakość wody dostarczanej mieszkańcom spełnia wymagania sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007, Nr 61, poz.417 z późn. zm.) i nie wymaga dodatkowych urządzeń oczyszczająco – filtrujących.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, jakość wody jest stale monitorowana przez laboratorium Spółki oraz Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bełchatowie.