Teraźniejszość i przyszłość suszarni osadów

Problemy uciążliwości odorowej w Bełchatowie występują nie od dziś. Wynika to z faktu, iż zastosowana na Oczyszczalni Ścieków technologia oczyszczania i stabilizacji osadów ściekowych nie zmieniła się od 30 lat, a w tym czasie w znacznym stopniu miasto zbliżyło się do obiektu.