Światowe Dni Wody

Dnia 22 marca 2016 r. z okazji Światowego Dnia Wody Spółka „Wod.-Kan.” gościła na Ujęciu Wody „ Myszaki” grupę przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola nr 2  i uczniów Szkoły Podstawowej nr 1.

W trakcie zwiedzania Ujęcia Wody przewidziano również wizytę w Laboratorium Wody podczas której krótko zapoznano dzieci z charakterem pracy w laboratorium, zakresem wykonywanych badań. Dzieci dowiedziały się, że woda którą piją i używają do innych celów tj. pranie gotowanie, uprawa warzyw i owoców wydobywana jest z poziomu górnej kredy czyli ponad 100 metrów spod ziemi, a  pracownicy laboratorium badają ją pod względem fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym aby zapewnić jej jak najlepszą jakość.

Dzieci uczestniczyły w konkursach i eksperymentach z wykorzystaniem wody. Doświadczenia miały za zadanie przybliżyć dzieciom wiedzę na temat podstawowych właściwości wody np. „ co pływa, co tonie w wodzie”, co dzieje się z napięciem powierzchniowym wody po dodaniu detergentu, jak działa siła wyporu i wiele innych. Całej wycieczce towarzyszył temat roli wody w życiu człowieka i sposobów jej oszczędzania.

Spotkanie z dziećmi było jednym z elementów programu edukacji ekologicznej, realizowanego przez Spółkę „Wod. – Kan.” w Bełchatowie, we współpracy z placówkami oświatowymi w regionie.