Zapoznanie z procesami technologicznym oczyszczania ścieków

W dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2015r. w Spółce odbył się cykl spotkań mających na celu zapoznanie przedstawicieli mieszkańców z procesem technologicznym oczyszczania ścieków, z doraźnymi i planowanymi inwestycjami mającymi na celu zmniejszenie uciążliwości odorowej Oczyszczalni Ścieków oraz z decyzjami, w wyniku których wybudowana suszarnia osadu stała się emiterem odorów.

W spotkaniu zorganizowanym w dniu 28 kwietnia udział wzięli przedstawiciele urzędów i instytucji działających w naszym mieście. Na spotkania, które odbyły się w dniach 29 i 30 kwietnia, Spółka zaprosiła ponad 50 osób - przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych rejonu położonego w strefie największego oddziaływania Oczyszczalni Ścieków.