KOMUNIKAT W SPRAWIE UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWYCH

Komunikat w sprawie uciążliwości odorowych

W związku z dzisiejszymi sygnałami od mieszkańców w sprawie odczuwalnego dyskomfortu związanego z uciążliwościami odorowymi, które wystąpiły szczególnie w okolicach osiedla Binków oraz osiedla Słoneczne, Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod.–Kan.” Sp. z o.o. w Bełchatowie pragnie poinformować, że dzisiejsza chwilowa uciążliwość jest spowodowana głównie niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Doświadczenia poprzednich lat wskazują, że w okresie przełomu zimy i wiosny istnieją wyjątkowe warunki pogodowe, potęgujące emisję związków złowonnych, uciążliwych w odbiorze społecznym.
Obecnie proces technologiczny realizowany na Oczyszczalni Ścieków jest od kilkunastu miesięcy ustabilizowany. Parametry określające poziom stężenia gazów powstających w procesie przeróbki osadu, pozostają znacznie poniżej poziomu stężenia granicznego. Przypominamy, że już ubiegłoroczne badania laboratoryjne potwierdziły funkcjonowanie na terenie Bełchatowa innych źródeł niż Oczyszczalnia Ścieków, emisji gazów złowonnych, które mogą być odczuwalne przez mieszkańców Bełchatowa.
Kolejny raz zapewniamy, że nasze działania zmierzają do zminimalizowania emisji odorów z Oczyszczalni Ścieków, czego efektem było ich znaczne ograniczenie, zaobserwowane na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy.

 

 

 

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod.–Kan.” Sp. z o.o.  w Bełchatowie

Bełchatów 07.03.2017r.