Komunikat odorowy – prace polowe trwają w najlepsze.

W związku z otrzymywaniem w ostatnim czasie  zgłoszeń od mieszkańców Bełchatowa, które dotyczyły wyczuwania odorów, Zakład Wodociągów i Kanalizacji “Wod.-Kan.” Spółka z o.o w Bełchatowie informuje, że nieprzyjemny zapach odczuwalny w ostatnich dniach, szczególnie w rejonie osiedli: Paulinów, Olsztyńskie, POW., Ludwików oraz w północnym obszarze miasta: okolice Szpitala Wojewódzkiego, ul. Czaplineckiej, ul. Aleja Włókniarzy oraz ul. Cegielnianej jest wynikiem prowadzenia produkcji rolnej na obszarach przyległych do miasta i nawożeniem pól, za pomocą gnojowicy i obornika.

Powyższe prace na polach, zostały zaobserwowane przez służby techniczne Spółki w pobliskich miejscowościach tj. Myszaki, Huta, Dobrzelów, Niedyszyna, Wielopole, Dobiecin, Nowy Świat.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji “Wod.-Kan.” Informuje również że prowadzi  pomiary uciążliwości odorowej na terenie Bełchatowa w miejscach, które tworzą tzw. siatkę punktów obserwacyjnych i w sposób ciągły monitoruje stan powietrza, prowadząc własne obserwacje stopnia intensywności i rodzaju odorów. Ponadto posiadamy aparaturę pomiarową służąca min. do badania siły i kierunku wiatru, która w ostatnim czasie wskazywała głównie wiatr  z kierunku północno-wschodniego, który  nawiewał substancje złowonne z w/w obszarów.

 

W związku z powyższym nieprzyjemne zapachy odczuwalne w ostatnim czasie na terenie miasta nie pochodziły z Oczyszczalni Ścieków.

Przedstawiamy dokumentację zdjęciową potwierdzającą prowadzenie prac polowych generujących odory, które mogą być odczuwalne w różnych częściach miasta w zależności od warunków atmosferycznych, m.in. siły i kierunku wiatru.