KOMUNIKAT ODOROWY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji “Wod.-Kan.” Spółka z o.o w Bełchatowie informuje, że nieprzyjemny zapach odoru odczuwalny w dniu wczorajszym (28.08.2017r.) w godzinach popołudniowych (16:00 -20:00 ) , szczególnie w rejonie osiedli: Binków, Okrzei, Przytorze, Olsztyńskie, POW jest wynikiem prowadzenia produkcji rolnej i związanej z nią nawożeniem pól za pomocą gnojowicy i obornika. Powyższe prace zostały zaobserwowane przez służby techniczne Spółki w pobliskich miejscowościach tj. Myszaki, Huta, Dobrzelów, Niedyszyna, Wielopole.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji “Wod.-Kan.” Spółka z o.o wyznaczył tzw. siatkę punktów obserwacyjnych i w sposób ciągły monitoruje stan powietrza, prowadząc własne obserwacje stopnia intensywności i rodzaju odorów. Ponadto posiadamy aparaturę pomiarową służąca min. do badania siły i kierunku wiatru, która w dniu wczorajszym  wskazała wiatr z kierunku północno-wschodniego, który  nawiewał substancje złowonne z w/w obszarów.

 

W związku z powyższym  zapachy złowonne odczuwalne w dniu 28.08.2017 nie pochodziły z Oczyszczalni Ścieków.