Komunikat Odorowy

Zarząd Wodociągów i Kanalizacji „ Wod.-Kan.” Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, że nieprzyjemny zapach odoru odczuwalny 30 – 31 lipca 2019 r. w rejonach osiedli: POW, Słoneczne, Okrzei, Binków oraz Olszyńskie powstał w wyniku prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej. Odczuwalny odór został zlokalizowany przy chlewniach w okolicy miejscowości Huta/ gmina Bełchatów. Zakład Wodociągów i Kanalizacji “Wod.-Kan.” Spółka z o.o wyznaczył tzw. siatkę punktów obserwacyjnych i w sposób ciągły monitoruje stan powietrza, prowadząc własne obserwacje stopnia intensywności i rodzaju odorów. Ponadto posiadamy aparaturę pomiarową służąca min. do badania siły i kierunku wiatru, która wskazywała wiatr z kierunku północnego i północno-wschodniego, który nawiewał substancje złowonne z w/w obszaru.

W związku z powyższym zapachy złowonne odczuwalne w ostatnich dniach nie pochodziły z Oczyszczalni Ścieków.

Liczymy, że mieszkańcy naszego miasta zrozumieją jak wiele starań przeznacza nasza Spółka aby w nieuciążliwy sposób prowadzić swoją działalność.