Komunikat dotyczący uciążliwości odorowych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie, informuje, że w najbliższych dniach przystąpi do rozpoczęcia procesu opróżniania hal suszarniczych na Oczyszczalni Ścieków. Gromadzony od października 2014r. osad osiągnął odpowiedni poziom suchej masy, co kwalifikuje go do odbioru przez uprawnioną firmę gospodarującą odpadami. Procesowi wywożenia wysuszonego osadu z obiektu, może towarzyszyć okresowe zwiększenie uciążliwości odorowych.

Zapewniamy Państwa, że Spółka „WOD.-KAN.” dokłada wszelkich starań, by minimalizować odczuwalne przez mieszkańców miasta Bełchatowa uciążliwości związane z bieżącą eksploatacją i modernizacją Oczyszczalni Ścieków.

Za ewentualne zwiększenie w najbliższym czasie, w stosunku do dzisiejszego, poziomu odczuwalnych zapachów złowonnych przepraszamy.

Bełchatów, 25 maja 2015r.