KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWYCH

KOMUNIKAT
DOTYCZĄCY UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWYCH
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN." Sp. z o.o.
informuje, że odnotowane w dniu dzisiejszym od godzin porannych
zapachy złowonne, szczególnie intensywnie odczuwalne w okolicach
os. Binków oraz os. Słonecznego nie pochodzą z Oczyszczalni
Ścieków w Bełchatowie.

Komunikat