Komunikat dotyczący prac polowych

KOMUNIKAT
W związku z pracami polowymi wokół Bełchatowa przy wykorzystaniu przez
rolników nawozów naturalnych tzw. gnojowicy, w wielu miejscach na terenie miasta
odnotowano podwyższony poziom związków złowonnych w powietrzu.
Szczególnie intensywny odór z wylewanej gnojowicy może być odczuwalny na terenie
osiedli położonych w niedalekiej odległości od pól uprawnych tj. os. Binków,
os. Olsztyńskiego, os. Żołnierzy POW oraz os. Czapliniecka.
Potwierdzeniem źródeł odorów, będących pochodną prac polowych są zdjęcia
wykonane dniu 25.08.2016r. przez służby Spółki, potwierdzające wylewanie gnojowicy
na pola w okolicy miejscowości Myszaki, a nieprzyjemny zapach był zgłoszony przez
mieszkańców os. Olsztyńskiego i os. Żołnierzy POW.
„WOD.- KAN" Sp. z o.o. w Bełchatowie dokłada wszelkiej staranności, by urządzenia
i instalacje w oczyszczalni ścieków pracowały na maksymalnych parametrach eliminacji
odorów będących konsekwencją procesów technologicznych, co na bieżąco jest przez
służby Spółki monitorowane.

Komunikat do pobrania