KOMUNIKAT DOTYCZĄCY AWARII

Bełchatów, dnia 16.01.2017r.

 

INFORMACJA

 

     Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o. o. przeprasza mieszkańców za utrudnienia spowodowane awarią sieci wodociągowej przy ul. Żeromskiego. W związku z awarią pozbawieni dostaw wody są mieszkańcy bloków przy ul. Żeromskiego 1, Paderewskiego 5 oraz ul. Słowackiego bl. nr 2 i 4.

     Do czasu usunięcia awarii Służby Spółki "WOD.-KAN." zorganizowały dla mieszkańców 2 ruchome punkty zaopatrzenia w wodę znajdujące się przy ul. Paderewskiego 2 i ul. Żeromskiego 1.

     Informacje związane z awarią będziemy przekazywali na bieżąco w oddzielnych komunikatach.

 

Z poważaniem

ZWIK "WOD.-KAN." Sp. z o. o.

w Bełchatowie