Informacja o awarii na os. Przytorze

INFORMACJA

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o. przeprasza mieszkańców os. Przytorze za utrudnienia spowodowane awarią sieci wodociągowej.
W związku z awarią pozbawieni dostaw wody są mieszkańcy ul. Reymonta. bl nr 1,2,3,4,6; ul. Paderewskiego bl.nr 1,2,3,4; oraz ul. Energetyków bl.nr 2,4,6,8,10,12
Do czasu usunięcia awarii służby Spółki ”WOD.- KAN.” zorganizowały dla mieszkańców
ruchome punkty zaopatrzenia w wodę, znajdujące się przy ul. Reymonta; Paderewskiego i Energetyków.
Służby Spółki natychmiast podjęły działania w celu usunięcia awarii. Przewidywany czas zakończenia prac w dniu dzisiejszym w godzinach wieczornych.

Z poważaniem
Zakład Wodociągów i Kanalizacji ” WOD.- KAN.” Sp. z o.o.
w Bełchatowie