III etap budowy Zamkniętych Komór Fermentacyjnych zrealizowany

     Realizacja Kontraktu 01 pn.: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, przebiega zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, a jej zaawansowanie wynosi już ponad 79%.

     Dnia 31.01.2020r. nastąpił protokolarny odbiór III etapu przedmiotu umowy zawartej na realizację tej inwestycji pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie a Wykonawcą - firmą Instal Kraków S.A.

     Tym razem przedmiotem odbioru były w większości prace ogólnobudowlane, a także technologiczne, spośród których najbardziej istotnym elementem była dostawa i montaż dwóch agregatów kogeneracyjnych. Obecnie prace wkraczają w IV - ostatni etap robót, po którym nastąpi rozruch technologiczny. Planowany termin zakończenia inwestycji – zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą – to styczeń 2021r.

     Przedsięwzięcie ma za zadanie zmniejszyć oddziaływanie odorowe oczyszczalni ścieków w Bełchatowie, co korzystnie wpłynie na warunki życia mieszkańców naszego Miasta. Zastosowanie technologii stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych pozwoli na ujęcie powstającego biogazu i użycie go do produkcji skojarzonej energii cieplnej i elektrycznej w celu wykorzystania jej na potrzeby własne oczyszczalni.

     Kontrakt 01 jest realizowany jest w ramach Projektu pn.: „Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”, a jego wartość wynosi 18 869 354,42 złotych netto.