Komunikat w sprawie zmiany sposobu dokonywania odczytów wodomierzy

Komunikat w sprawie zmiany sposobu dokonywania odczytów wodomierzy

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, iż od dnia 16.03.2020 r. do odwołania zostaje wstrzymany bezpośredni odczyt wodomierzy przez inkasentów oraz pobieranie przez nich opłat za zużytą wodę i odprowadzane ścieki.

Odczyty wskazań wodomierzy można podać zgodnie z harmonogramem:

Dariusz Szefler (+48 691-941-548):
18.05.2020 r. – ul. Ogrodowa, ul. Piotrkowska
19.05.2020 r. – ul. Częstochowska, ul. Południowa
20.05.2020 r. – ul. Radomszczańska, ul. Ks. Kwarto, ul. 11-go Listopada, ul. Obrońców Gór Borowskich, ul. Powstańców 1863 r.
21.05.2020 r. – ul. Powstańców Śląskich, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Korfantego
22.05.2020 r. – ul. Tkacka, ul. Bugaj, ul. Smugowa
25.05.2020 r. – Poręby
26.05.2020 r. – ul. Brzozowa
27.05.2020 r. – ul. Zamoście (Grocholice)
28.05.2020 r. – ul. Zamoście (Grocholice)

Sebastian Bąkowicz (+48 691-941-546): w dniach 18-22.05.2020 r. kontakt jedynie z Biurem Obsługi Klienta (tel. 44 634-90-92 lub 44 634-90-94)
18.05.2020 r. – ul. Cegielniana, ul. Chabrowa
19.05.2020 r. – ul. Modra, ul. Sadowa
20.05.2020 r. – Pl. Wolności, ul. Dąbrowskiego, ul. Kwiatowa
21.05.2020 r. – ul. Staszica, ul. Grota-Roweckiego, ul. Kempfinówka
22.05.2020 r. – ul. Czyżewskiego
25.05.2020 r. – ul. Poranna, ul. Wspólna, ul. Iglasta, ul. Czyżewskiego
26.05.2020 r. – ul. Wiśniowa, ul. Orzechowa, ul. Czyżewskiego
27.05.2020 r. – ul. Podleśna, ul. Jutrzenki, ul. Owocowa, ul. Rzemieślnicza
28.05.2020 r. – ul. Kasztanowa, ul. Jesienna, ul. Letnia
29.05.2020 r. – ul. Zimowa, ul. Wiosenna, ul. Lazurowa, Dobiecin

za pośrednictwem:
1) drogi telefonicznej – bezpośrednio inkasentowi pod wskazany powyżej numer telefonu lub do Biura Obsługi Klienta pod numer telefonu 44 634-90-92 lub 44 634-90-93 lub 44 634-90-94
2) drogi elektronicznej – do Biura Obsługi Klienta pod adres e-mailowy bok@wodkan-belchatow.pl
3) Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-WODA

Faktury wystawiane przez inkasenta będą przez niego dostarczane do skrzynek pocztowych, zaś faktury wystawiane przez Biuro Obsługi Klienta – drogą pocztową.

W przypadku braku informacji o odczytach we wskazanym terminie rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie średniego zużycia wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Światowy Dzień Wody w Spółce WOD.-KAN.

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody mający na celu uświadomienie, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. W wielu miejscach na świecie dostęp do wody jest ograniczony lub w ogóle go nie ma. Tak więc powinniśmy w sposób racjonalny korzystać z tego dobra natury. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Światowy Dzień Wody podczas konferencji  Szczyt Ziemi 1992 w Rio De Janeiro. Corocznie Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem, w 2018 roku brzmi ono „Natura dla wody”.

Wszyscy wiemy, że Spółka Wod.-Kan. jest jedynym w Bełchatowie dostawcą wody dla mieszkańców naszego miasta. Bełchatowianie spożywają wodę ujmowaną z pokładu wodonośnego kredy górnej,  z 8 studni o głębokości 100-150m, wodę o bardzo dobrej jakości, bogatą w składniki mineralne. Parametry bełchatowskiej kranówki nie odbiegają od walorów smakowych kupowanych wód butelkowanych.

Ważnym elementem działalności spółki jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna prowadzona w bełchatowskich szkołach podstawowych i przedszkolach. Od kilku lat realizujemy autorski program  p.n:. „Woda – naturalne bogactwo świata ludzi, zwierząt i roślin”. Składa się on z czterech bloków tematycznych, które są skierowane do najmłodszych mieszkańców Bełchatowa. Jak mówi Piotr Kopek, prezes spółki, chodzi głównie o propagowanie właściwych postaw ekologicznych w codziennym życiu. - Nasz program pozwala  najmłodszym bełchatowianom poznać procesy zachodzące w środowisku oraz ich skutki. Zwiedzając nasze obiekty, dzieci mogą między innymi zobaczyć specyfikę i złożoność technologii uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków – wyjaśnia prezes Kopek.

W marcu i kwietniu placówki oświatowe odwiedzają pracownicy naszego akredytowanego laboratorium prowadząc warsztaty i pogadanki na temat wody i jej racjonalnego wykorzystania. Poprzez obserwację, zabawę i ciekawe doświadczenia dzieci i młodzież uczą się skąd się bierze woda, jak z niej mądrze korzystać oraz w jaki sposób, w postaci oczyszczonego ścieku, oddajemy ją środowisku.

Spotkania z okazji Święta Wody odbyły się m.in. w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Bolka i Lolka oraz Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Bełchatowie

 

http://www.tvbelchatow.pl/wiadomosci/1623,dzien-wody