AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Awaria wodociągu

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” informuje, że nad ranem nastąpiła awaria wodociągu w ulicy Czyżewskiego, co skutkowało brakiem wody u odbiorców ul. Zielonej, ul. Północnej, w blokach TBS przy ul. Czyżewskiego oraz budynku PGE i urzędu miasta przy ul. Czyżewskiego.

Pracownicy spółki podjęli niezwłocznie prace naprawcze i po zamontowaniu dodatkowej zasuwy awarię  prawie całkowicie usunięto. Bez dostępu do wody z sieci pozostają już tylko dwie posesje (przy ul. Zielonej 1 oraz ul. Czyżewskiego 42).

Mieszkańcy mogą pobierać wodę z podstawionych przez spółkę beczkowozów.

Za niedogodności przepraszamy.

 

                                 

 

Bełchatów, dnia 20.04.2017r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWYCH

Komunikat w sprawie uciążliwości odorowych

W związku z dzisiejszymi sygnałami od mieszkańców w sprawie odczuwalnego dyskomfortu związanego z uciążliwościami odorowymi, które wystąpiły szczególnie w okolicach osiedla Binków oraz osiedla Słoneczne, Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod.–Kan.” Sp. z o.o. w Bełchatowie pragnie poinformować, że dzisiejsza chwilowa uciążliwość jest spowodowana głównie niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Doświadczenia poprzednich lat wskazują, że w okresie przełomu zimy i wiosny istnieją wyjątkowe warunki pogodowe, potęgujące emisję związków złowonnych, uciążliwych w odbiorze społecznym.
Obecnie proces technologiczny realizowany na Oczyszczalni Ścieków jest od kilkunastu miesięcy ustabilizowany. Parametry określające poziom stężenia gazów powstających w procesie przeróbki osadu, pozostają znacznie poniżej poziomu stężenia granicznego. Przypominamy, że już ubiegłoroczne badania laboratoryjne potwierdziły funkcjonowanie na terenie Bełchatowa innych źródeł niż Oczyszczalnia Ścieków, emisji gazów złowonnych, które mogą być odczuwalne przez mieszkańców Bełchatowa.
Kolejny raz zapewniamy, że nasze działania zmierzają do zminimalizowania emisji odorów z Oczyszczalni Ścieków, czego efektem było ich znaczne ograniczenie, zaobserwowane na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy.

 

 

 

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod.–Kan.” Sp. z o.o.  w Bełchatowie

Bełchatów 07.03.2017r.

Informacja o usunięciu awarii

INFORMACJA

 

 

 

                Zakład Wodociągów i Kanalizacji „ WOD.- KAN.” Sp .z o.o. zawiadamia mieszkańców os. Przytorze o usunięciu  awarii. Służby Spółki przystąpiły do porządkowania terenu. Dostawy wody wznowiono w godzinach przedpołudniowych.

 

                                                                                                                                   Z poważaniem                 

                                                           Zakład Wodociągów i Kanalizacji  ” WOD.- KAN.” Sp. z o.o w Bełchatowie.

Informacja o awarii na os. Przytorze

INFORMACJA

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o. przeprasza mieszkańców os. Przytorze za utrudnienia spowodowane awarią sieci wodociągowej.
W związku z awarią pozbawieni dostaw wody są mieszkańcy ul. Reymonta. bl nr 1,2,3,4,6; ul. Paderewskiego bl.nr 1,2,3,4; oraz ul. Energetyków bl.nr 2,4,6,8,10,12
Do czasu usunięcia awarii służby Spółki ”WOD.- KAN.” zorganizowały dla mieszkańców
ruchome punkty zaopatrzenia w wodę, znajdujące się przy ul. Reymonta; Paderewskiego i Energetyków.
Służby Spółki natychmiast podjęły działania w celu usunięcia awarii. Przewidywany czas zakończenia prac w dniu dzisiejszym w godzinach wieczornych.

Z poważaniem
Zakład Wodociągów i Kanalizacji ” WOD.- KAN.” Sp. z o.o.
w Bełchatowie

AWARIA USUNIĘTA

Bełchatów, dnia 16.01.2017

 

INFORMACJA

 

  Awaria została usunięta. Przyczyną było pęknięcie rury żeliwnej o średnicy DN 250. Służby WOD-KAN przystąpiły do porządkowania terenu, którego przywrócenie do stanu pierwotnego potrwa około 2 dni. Za niedogodności przepraszamy mieszkańców.

 

Z poważaniem

                       Zakład Wodociągów i Kanalizacji

                                "WOD.-KAN." Sp. z o. o. w Bełchatowie

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY AWARII

Bełchatów, dnia 16.01.2017r.

 

INFORMACJA

 

     Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o. o. przeprasza mieszkańców za utrudnienia spowodowane awarią sieci wodociągowej przy ul. Żeromskiego. W związku z awarią pozbawieni dostaw wody są mieszkańcy bloków przy ul. Żeromskiego 1, Paderewskiego 5 oraz ul. Słowackiego bl. nr 2 i 4.

     Do czasu usunięcia awarii Służby Spółki "WOD.-KAN." zorganizowały dla mieszkańców 2 ruchome punkty zaopatrzenia w wodę znajdujące się przy ul. Paderewskiego 2 i ul. Żeromskiego 1.

     Informacje związane z awarią będziemy przekazywali na bieżąco w oddzielnych komunikatach.

 

Z poważaniem

ZWIK "WOD.-KAN." Sp. z o. o.

w Bełchatowie

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY AWARII

.                                                                                      Bełchatów dnia 10.01.2017r.     

 

          

      W dniu 09.01.2017r. o godz. 13.20 służby Spółki „WOD.-KAN.” otrzymały zawiadomienie o wycieku wody na ul.1Maja . Po konsultacjach  służby  techniczne dokonały przełączenia wody by zachować płynność i systematyczność dostaw dla mieszkańców pobliskiego osiedla, uzgadniając jednocześnie z Inżynierem Miasta termin  wyłączenia z ruchu  części ul.1-Maja i fragmentu skrzyżowania ul. Okrzei .

      W dniu 10.01.2017r. o godz.8.00 przystąpiono do usuwania awarii. 

      Prace zakończono i przywrócono ruch na tym odcinku o godz.13.00 przed szczytem komunikacyjnym na tym newralgicznym dla ruchu miejskiego skrzyżowaniu.

 

 

                                                                                                                                                

 

                                                           Z poważaniem

                                       Zarząd Spółki „WOD.- KAN.” w Bełchatowie.

Rozstrzygnięcie konkursu

       W dniu 9 grudnia br. w siedzibie Spółki „WOD. - KAN." rozstrzygnięto III edycję konkursu fotograficznego „WODNE IMPRESJE BEŁCHATOWA”. Tegorocznymi  laureatami zostali: Pani Ewelina Stępień oraz Pan Łukasz Koziara.
       Prezes Piotr Kopek oraz Wiceprezes Wiesława Kuc pogratulowali uczestnikom konkursu nowatorskiego i innowacyjnego uchwycenia zjawisk występujących w przyrodzie, a następnie wręczyli wartościowe nagrody.
 
      Konkurs jest jednym ze składowych Projektu edukacyjnego Spółki pn.:„WODA – NATURALNE BOGACTWO ŚWIATA LUDZI, ZWIERZĄT I ROŚLIN”, a celem tej edycji było ukazanie zjawisk, przy występowaniu których swój udział ma Woda.
       Całość, swym Patronatem honorowym objęła Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska, a partnerami byli: „EKO-REGION” Sp. z o.o.,  TPO Sp. z o.o. , MZK Sp. z o.o.
 
 
LAUREACI KONKURSU O SOBIE.
 
EWELINA STĘPIEŃ
JESTEM POCZĄTKUJĄCĄ ADEPTKĄ TEJ DZIEDZINY SZTUKI, A NAGRODA JAKĄ OTRZYMAŁAM ZA ZESTAW ZDJĘĆ O  WODZIE ”USKRZYDLIŁA MNIE”, WYWOŁUJĄC W MOJEJ ŚWIADOMOŚCI POTRZEBĘ MYŚLENIA „FOTOGRAFICZNEGO”. SPRZĘT  JESZCZE NIEPROFESJONALNY, LECZ NA TEN STAN MOJEJ WIEDZY FOTOGRAFICZNEJ WYSTARCZAJĄCY ,Z DUŻYMI MOŻLIWOŚCIAMI ZAPISU MOICH FOTO POMYSŁÓW.
DLACZEGO WODA?
WODA JEST TAJEMNICZA.  PŁYNIE. ZATRZYMANA W LODZIE: UNOSI SIĘ , OTULA NAS. FASCYNUJĄCE.
ZAUROCZONA TEMATEM ZROBIŁAM DEBIUTANCKI KROK. BYŁO WARTO.
 
ŁUKASZ KOZIARA                                                                                                                                               
ODPOWIEDZIAŁEM NA KONKURSOWE WYZWANIE ZAINTERESOWANY TEMATEM. POSTANOWIŁEM SIĘ SPRAWDZIĆ MERYTORYCZNIE I SPRZĘTOWO. PRACUJĘ Z NIKONEM D-90 I WIELE LETNICH DNI I NOCY SPĘDZIŁEM PODGLĄDAJĄC WSPÓŁISTNIENIE I ZALEŻNOŚCI: WODY, PRZEMYSŁOWEJ ARCHITEKTURY I ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH.
JEDNĄ Z TYCH UCHWYCONYCH   I ZAPAMIĘTANYCH W OBIEKTYWIE CHWIL ZGŁOSIŁEM DO KONKURSU .
WODA JEST GŁÓWNĄ MOJĄ INSPIRACJĄ. OWŁADNĘŁA MNĄ SZCZEGÓLNIE. POSZERZONY TEREN WODY,POWIETRZA,STANOWI DLA MNIE SYMBOLICZNIE I MENTALNIE JEDNĄ CAŁOŚC- MIEJSKĄ JEDNOŚĆ. NADAJE FUNKCJE TEJ PRZESTRZENI.
 TO NIE PIERWSZE MOJE KONKURSOWE ZMAGANIE. UCZESTNICZYŁEM W WIELU WYSTAWACH ORAZ WARSZTATACH FOTOGRAFICZNYCH. CZASEM ZROBIĘ COŚ NA ZAMÓWIENIE.
FOTOGRAFUJĘ – LUBIĘ TO.
 
Tegorocznym laureatom raz jeszcze gratulujemy, a wszystkich miłośników i pasjonatów fotografowania zapraszamy do udziału w Konkursie za rok.

OGŁOSZENIE O NABORZE – KIEROWNIK DZIAŁU SPRAW PRACOWNICZYCH I PŁAC

                                                                                                                                              Bełchatów dnia 13.12.2016r

 

 

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ”WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie   

ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9  poszukuje osoby na stanowisko:

- Kierownik Działu Spraw  Pracowniczych  i  Płac

Wymagania  niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • studia podyplomowe w zakresie prawa pracy, 
 • doświadczenie zawodowe obejmujące realizację obowiązków związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych i płac w Spółce prawa handlowego,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 • dobra organizacja pracy,
 • sumienność i obowiązkowość przy realizacji powierzonych zadań,
 • wysoka kultura osobista.

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • kierowanie całokształtem prac, prawidłowe organizowanie i koordynowanie pracy w   podległej komórce oraz nadzór nad wykonywaniem zadań,
 • opracowywanie i sporządzanie analiz w zakresie zatrudnienia oraz funduszu płac,
 • sporządzanie analiz kształtowania się kosztów wynagrodzeń,
 • koordynowanie i sprawdzanie całokształtu spraw i zagadnień związanych z obliczaniem i rozliczaniem wynagrodzeń,
 • sprawozdawczość do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON,
 • rozliczenia do ZUS, Urzędu Skarbowego i PFRON.

Informacje o warunkach pracy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

 • CV w tym nr telefonu i adres poczty elektronicznej,
 • list motywacyjny.

 

Warunki naboru, termin i miejsce składania  dokumentów:

 • dokumenty aplikacyjne prosimy składać wyłącznie w wersji papierowej w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór  kandydatów na stanowisko - Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Płac” w siedzibie Spółki tj. Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, Kancelaria pokój nr 100  do 21.12.2016r.  do godz. 1400.

 

Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 22  lub 23 grudnia 2016r. w godzinach ustalonych bezpośrednio z wybranymi kandydatami.  

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji ”WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz.926 z późn.zm.).”