OGŁOSZENIE O NABORZE – INFORMATYK

Bełchatów, dn. 22.08.2017r.

            Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie,
ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 poszukuje osoby na stanowisko:

Informatyk

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy, stanowisk pracy wyposażonych w komputery oraz sieci komputerowych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność współpracy z zespołem,
 • dobra organizacja pracy,
 • sumienność i obowiązkowość przy realizacji powierzonych zadań,
 • wysoka kultura osobista,
 • znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej,
 • znajomość zasad ochrony danych osobowych,
 • staż na wyżej wymienionym stanowisku oraz doświadczenie w administrowaniu infrastrukturą sieciową będą dodatkowym atutem.

 

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • realizację zadań związanych z rolą Administratora Systemu Informatycznego (ERP) określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,
 • nadzór nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym Spółki oraz koordynowanie prac związanych z utrzymaniem sprawności jego działania i wprowadzanymi w Systemie zmianami (program SQL),
 • opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem Spółki,
 • administrowanie stroną internetową Spółki (program WordPress),
 • nadzorowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego zapewniającego ochronę sieci komputerowej Spółki.

Informacje o warunkach pracy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV w tym nr telefonu i adres poczty elektronicznej,
 • list motywacyjny.

 

Warunki naboru, termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty aplikacyjne prosimy składać wyłącznie w wersji papierowej w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór kandydatów na stanowisko,, – Informatyk” w siedzibie Spółki, tj. Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, Kancelaria pokój nr 100 do 04.09.2017r. do godz. 900.

 

Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie ustalonym bezpośrednio z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
„WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”..

Komunikat dotyczący uciążliwości odorowych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji “Wod.-Kan.” Spółka z o.o w Bełchatowie informuje, że nieprzyjemny zapach odoru odczuwalny w dniu dzisiejszym (14.08.2017r.) szczególnie w rejonie osiedli: Binków, Okrzei, POW, Olsztyńskie jest wynikiem wylewania gnojowicy na pola oraz składowania obornika w okolicach miejscowości Huta, Niedyszyna i Wielopole, co potwierdziły służby techniczne Spółki.

 

Ponadto nasza aparatura pomiarowa służąca do badania natężenia i kierunku wiatru wskazuję że w dniu dzisiejszym obserwujemy  wiatr z kierunku północno-wschodniego, który nawiewa odór z obszarów objętych produkcją rolną  na przyległe osiedla w tym rejonie  Bełchatowa.

 

W związku z powyższym dzisiejsze  zapachy nie pochodzą z Oczyszczalni Ścieków.

Komunikat odorowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod.-Kan.” Sp. z o.o. informuje, że odczuwalne w dniu wczorajszym (09.08.2017r.) w godzinach popołudniowych w okolicy Galerii Olimpia zapachy złowonne, ponad wszelką wątpliwość nie pochodziły z Oczyszczalni Ścieków.

OGŁOSZENIE O NABORZE ELEKTRYK – KIEROWCA

Bełchatów, dn. 20.07.2017r.

 

            Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie,
ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 poszukuje osoby na stanowisko:

 

Elektryk - Kierowca  

 

Wymagania niezbędne:

 • świadectwo kwalifikacyjne „E” dla:

grupa I – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie większym niż 1kV,
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV do 20 kV,
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
 5. urządzenia elektrotermiczne,
 6. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 7. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 8. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-7
 • prawo jazdy kat. B
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:  

 • umiejętność współpracy z zespołem,
 • dobra organizacja pracy,
 • sumienność i obowiązkowość przy realizacji powierzonych zadań,
 • mile widziana ważna książeczka zdrowia i doświadczenie na podobnych stanowisku pracy.

 

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • eksploatację, konserwację i naprawę wszelkich urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność Spółki, a w szczególności:
 1. rozdzielni 15 kV na Ujęciu Wody i Oczyszczalni Ścieków oraz innych rozdzielni obiektowych 0,4 kV
 2. urządzeń elektrycznych wchodzących w układ procesu oczyszczania ścieków, wydobywania, uzdatniania i dostarczania wody,
 3. sieci energetycznej 15 kV, sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego i innych instalacji budynkowych
 • eksploatację samochodu służbowego

Informacje o warunkach pracy:

 • praca w systemie zmianowym,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV w tym nr telefonu i adres poczty elektronicznej,
 • list motywacyjny.

 

Warunki naboru, termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty aplikacyjne prosimy składać wyłącznie w wersji papierowej

w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór kandydatów na stanowisko

– Elektryk - Kierowca” w siedzibie Spółki, tj. Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, Kancelaria pokój nr 100 do 28.07.2017r. do godz. 900.

 

Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie ustalonym bezpośrednio z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
„WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”.

 

Komunikat odorowy

Spółka „WOD.-KAN.” informuje, że zapachy złowonne odczuwalne w godzinach porannych (w dniu 19.06.2017r.) nie pochodzą z Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie

Komunikat odorowy

Spółka „WOD.-KAN.” z Siedzibą w Bełchatwie informuje, że zapach złowonny, odczuwalny dziś (09.06.2017r.) w godzinach porannych na os. Binków oraz na os. Słonecznym nie pochodzi z Oczyszczalni Ścieków.

AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Awaria wodociągu

 

Awaria wodociągu w okolicy warsztatów szkolnych oraz ZSP nr 3 przy ul. Czaplinieckiej 96

Podstawiony został beczkowóz.

Pracownicy spółki podjęli niezwłocznie prace naprawcze.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Bełchatów, 24.05.2017r.

Komunikat dotyczący prac modernizacyjnych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, iż z powodu prac modernizacyjnych nastąpi przerwa w dostawie wody do następujących posesji: os. Dolnośląskie blok 102, ul. Wojska Polskiego nr 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 30B, 30A, 32. Prace potrwają do godz. 19:00.

Mieszkańcy mogą pobierać wodę z podstawionych przez spółkę beczkowozów.

Za niedogodności przepraszamy.

Bełchatów 11.05.2017r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NIEPRZYJEMNEGO ZAPACHU

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod.-Kan.” Spółka z o.o w Bełchatowie informuje, że nieprzyjemny zapach odoru odczuwalny w dniu 05.05.2017r. na osiedlach: Binków, Okrzei, POW, Olsztyńskie jest wynikiem wylewania gnojowicy na pola w okolicach Niedyszyny, co potwierdziły służby techniczne Spółki. Zapachy nie pochodzą z Oczyszczalni Ścieków.