Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie

Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji zakończona

Zakończyła się realizacja inwestycji „Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem systemu monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej”, czyli kontraktu nr 11, wchodzącego w skład projektu: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa”.

Wykonawcą jest firma SANEL z Bełchatowa.

W ramach kontraktu wybudowano: sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Projektowanej w kierunku ul. Chełmońskiego o długości 218,77 mb., sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Chmielowskiego o długości 97,12mb, sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej o długości 167,92mb wraz z przepompownią, sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Zdzieszulickiej o długości 515,18 mb., system monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej, w tym montaż 10 przepływomierzy ścieków, montaż systemu wizualizacji, dostarczenie przenośnego urządzenia próbkującego

Prace zostały odebrane w dniu: 27.02.2015r.
Wartość kontraktu (netto): 1.430.089,50 PLN