Awaria i przebudowa sieci wodociągowej na ul. Okrzei

INFORMACJA

W dniach 17.10.2016r. i 18.10.2016r. zostaje zamknięty dla ruchu pojazdów odcinek
drogi od ul. Dąbrowskiego do ul. Kwiatowej z uwagi na usunięcie awarii oraz przebudowę sieci wodociągowej na ul Okrzei.
W związku z powyższym dnia 18.10.2016r. mieszkańcy wymienionego obszaru pozbawieni zostaną dostaw wody.

Przepraszamy mieszkańców za zaistniałe utrudnienia.
Z poważaniem
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o. w Bełchatowie.