Umowa na budowę Zamkniętych Komór Fermentacyjnych podpisana!

W dniu 03.01.2019r. w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o.w Bełchatowie została zawarta umowa na realizację robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem rozruchu technologicznego w ramach Kontraktu 01 pod nazwą: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”. Wykonawcą jest Instal Kraków S.A., z siedzibą w Krakowie, ul. Konstantego Brandla 1.
Wartość umowy wynosi 18 869 354,42 złotych netto. Przedmiotowa inwestycja ma priorytetowe znaczenie dla Spółki, ponieważ prowadzony obecnie proces fermentacji osadu w dwóch Otwartych Basenach Fermentacyjnych (OBF) jest procesem przestarzałym. Proces fermentacji psychrofilowej w OBF-ach, zostanie zastąpiony procesem fermentacji mezofilowej w dwóch Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych (ZKF),  która przebiegać będzie w temperaturze ok. 36 °C. Tak prowadzony proces fermentacji osadów metodą beztlenową pozwoli na ujęcie powstającego biogazu i skierowanie go do dalszej przeróbki w celu produkcji energii, zarówno elektrycznej, jak i cieplnej, która będzie wykorzystana na potrzeby własne oczyszczalni. Realizacja przedmiotowej inwestycji ograniczy powstawanie związków złowonnych i zmniejszy emisję odorów z oczyszczalni ścieków. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w styczniu 2021 roku. Kontrakt 01 realizowany jest w ramach Projektu pn.: „Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wyjątkowy kalendarz na 2019 rok

„Galeria Mistrzów”, to tytuł kalendarza na rok 2019, który przygotowała spółka Wod Kan. Wydawnictwo jest kontynuacją zapoczątkowanego w roku 2016 projektu „wspieramy rozwój bełchatowskiego sportu”, w ramach którego spółka Wod Kan wspomaga działalność klubów i organizacji sportowych szkolących na terenie Bełchatowa dzieci i młodzież.

„Bohaterami tegorocznego kalendarza są tradycyjnie młodzi bełchatowscy sportowcy, którzy w ubiegłym roku na arenach ogólnopolskich i europejskich odnosili wielkie sukcesy. Pokazujemy uśmiechniętych pasjonatów sportu, którzy niestety dla wielu mieszkańców miasta są anonimowi, a ich dotychczasowe sukcesy są absolutnie nietuzinkowe i budzą uznanie w środowisku sportowym. Mamy nadzieję, że ich talent, połączony z ciężką pracą na treningach zaowocuje w przyszłości  reprezentowaniem przez nich naszego kraju na imprezach najwyższej, światowej rangi” – powiedział prezes spółki Wod Kan Piotr Kopek. Autorem wyjątkowych zdjęć wykorzystanych w kalendarzu jest Piotr Kurzydlak.

Spółka Wod Kan w ramach długoletnich umów sponsorskich wspiera działalność koszykarek MUKS, młodych piłkarzy i zapaśników GKS, młodych siatkarzy Skry, lekkoatletów BKL, młodych tenisistów Stowarzyszenia As oraz współpracuje m.in. z sekcją kolarską LSKK, zespołem taekwondo Knouck Out Team i młodymi rugbistami.

Limitowana edycja kalendarza na rok 2019 „Galeria Mistrzów” dotrze do klubów i organizacji sportowych, instytucji samorządowych, placówek oświatowych, lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców, którzy do wyczerpania nakładu mogą je otrzymać z Biurze Obsługi Klientów spółki, przy ul. Świętej Faustyny Kowalskiej 9.

Świąteczna Paczka od pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o.

             Z inicjatywy kilkudziesięciu pracowników Spółka „WOD.-KAN.” podobnie jak w roku ubiegłym zorganizowała paczkę świąteczną dla jednej z bełchatowskich rodzin. W dniu 19.12.2018r. z prezentów przekazanych przez pracowników zostały przygotowane paczki, a zasadniczym elementem tej świątecznej niespodzianki dla rodziny będzie nowa lodówka oraz remont instalacji wraz z zamontowaniem nowego piecyka gazowego, dzięki któremu w domu z kranów popłynie ciepła woda. Cała akcja została sfinansowana z środków prywatnych inicjatorów, będących pracownikami Spółki. Rodzina dla której zorganizowana jest pomoc została wskazana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie, a remont instalacji i montaż piecyka wykonany zostanie nieodpłatnie przez pracownika Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie.

Dbamy o bezpieczeństwo i jakość wody !!!

Laboratoria Spółki „Wod. – Kan.” w wyniku audytu PCA utrzymały uzyskany w 2016 roku Certyfikat Akredytacji Nr AB 1590. W wyniku oceny stwierdzono, że laboratoria spełniają wymagania akredytacyjne w odniesieniu do obowiązujących wymagań przepisów prawnych i posiadają kompetencje do realizacji badań w uaktualnionym zakresie akredytacji. Potwierdzenie wysokich kompetencji pracowników w pełni wychodzi naprzeciw założeniom polityki bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Bełchatowa. „Codziennie woda trafiająca do naszych odbiorców jest badana metodami akredytowanymi przez PCA w 16 parametrach, potwierdzających jej odpowiednią jakość i ten standard wyróżnia nas na rynku” powiedziała dyrektor ds. ochrony środowiska w Spółce „Wod..- Kan.” Jolanta Pawlikowska  Po raz kolejny również została przeprowadzona kontrola laboratorium wody przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bełchatowie. Pozytywne oceny wydane przez PCA i PPIS potwierdzają wysokie kompetencje merytoryczne i techniczne personelu laboratoryjnego.

Zapraszamy do korzystania z naszych profesjonalnych usług, gdyż Laboratoria świadczą usługi zewnętrzne na zlecenia osób prywatnych i podmiotów gospodarczych w zakresie wszelkich badań wody i ścieków.

Nowy „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bełchatowa”.

                Spółka „WOD.-KAN” informuje, iż od dnia 6 listopada 2018 roku obowiązuje nowy „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bełchatowa”.

Regulamin opublikowany został 22 października 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Pełna treść regulaminu dostępna na naszej stronie:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków