Informacja dotycząca rozpoczęcia prac ziemnych na terenie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wichrowej i Brzozowej w Bełchatowie.

       Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, iż w dniu 16.07.2018 r zostaną rozpoczęte prace ziemne przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Wichrowej i Brzozowej.

      Nowo wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie obejmowała odcinek o łącznej długości 880 m na której zostanie włączonych:

  • 16 szt studni betonowych o średnicy DN 1000 mm,
  • 10 szt studni PVC o średnicy DN 600 mm,

Nowa instalacja zostanie wykonana z rur w technologii PVC o średnicach DN 200 mm i DN 250 mm. Na odcinku nowo wybudowanej sieci zostaną umiejscowione przyłącza sanitarne o średnicy DN 160 mm.

       Kanalizacja sanitarna w ul. Wichrowej i Brzozowej umożliwi podłączenie się do sieci mieszkańcom zarówno miasta jak i gminy Bełchatów.

Informacja dotycząca zakończenia prac ziemnych na terenie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Targowej w Bełchatowie

         Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, iż w dniu 12.07.2018r zostały zakończone prace ziemne przy budowie kanalizacji deszczowej w ul. Targowej.

         Nowo wybudowana sieć kanalizacji deszczowej obejmuje odcinek o długości 102 m, na której zlokalizowano studnię zbiorczą o średnicy DN 425 mm, trzy studnie przelotowe o średnicy DN 1200 mm oraz trzy wpusty deszczowe – uliczne.

        Nowy odcinek sieci został włączony do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Generała Grota Roweckiego.

Zaawansowane prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Mokrej.

            Od początku lipca 2018 roku trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej
w ulicy Mokrej. Wykonawcą zadania jest Konsorcjum firm: FHU INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna oraz INSTBUD Sp. z o.o. – z siedzibą w Nieznanowicach.

            Wykonano już około 60% wszystkich prac. Planowany termin zakończenia prac w ul. Mokrej to sierpień 2018 roku.

            Kontrakt 02 pn.: „Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa”, w zakres którego wchodzi przedmiotowa inwestycja, realizowany jest w ramach Projektu pn.: „Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nowe hydranty „Pawełki”

Kolejne dwa hydranty tzw. „Pawełki” zostały zamontowane przez Spółkę „WOD.-KAN.” przy placówkach oświatowych na terenie Miasta Bełchatowa. Nowe „Pawełki” pojawiły się przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Domiechowicach oraz przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Pod Topolą” w Bełchatowie.

Nowe hydranty „Pawełki” zastąpiły stare i mało estetyczne urządzenia przeciwpożarowe. Na dzień dzisiejszy w Bełchatowie zamontowanych jest 10 hydrantów wpisujących się w kolorowy świat najmłodszych bełchatowian. W kolejnych latach planowane są kolejne wymiany hydrantów przy szkołach i przedszkolach.

Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Jasińskiego i Frątczak

       

Konsorcjum firm: FHU INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna oraz INSTBUD Sp. z o.o. – z siedzibą w Nieznanowicach, obecnie kończy budowę długo oczekiwanej przez mieszkańców kanalizacji sanitarnej w ulicach Jasińskiego i Frątczak.

      Inwestycja realizowana jest w ramach Kontraktu 02 pn.: „Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa”.

W następnej kolejności w ramach Kontraktu 02 zostanie wykonana kanalizacja sanitarna w ul. Mokrej, Kolejowej i Groszkowskiego.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest na grudzień 2018r.

Przedmiotowy Kontrakt 02 realizowany jest w ramach Projektu pn.: „Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.